ADHD (Dikkat eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)

ADHD (Dikkat eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ) testleri, çocuk ve yetişkinde ADHD semptomlarının; taranması , ölçülmesi ve gözlemlenmesinde kullanılır.Bu değerlendirme ölçeği çocuklarda ADHD’nin teşhis edilmesi için gereklidir. Bir çok farklı ölçek bulunmaktadır.Bu tür testler ve ölçekler aşağıdakiler için yardımcı olmaktadır. Doktorunuz bu sayede ölçüm ve teşhis yapabilir. Doktorunuz sizi ve ya çocuğunuzun gelişimini gözlemleyebilir. Siz davranış biçimindeki büyük resmi görebilirsiniz. Çoğu doktor , uzman ,psikolog ve sağlık…

IQ Testi

IQ testi, bir insanın zeka seviyesinin diğer bir insanın zeka seviyesine göre hesaplanması için tasarlanmıştır. 100 IQ ortalama IQ seviyesi olarak baz alınmıştır ve bu puan aynı yaş grubunda ölçüm yapılan insanlar için genel ortalama IQ seviyesi olarak belirlenmiş bu puanın altında olanlar ortalama altı, üstünde olanlar ise ortalama üstü olarak ilişkilendirilmiştir. 70 ve altı puanlar genellikle zeka geriliğine işaret…

EQ Test Türleri

EQ nedir? EQ duygusal zekayı tanımlamak için belierlenen terime verilen isimdir. Duygusal Zeka: Duygusal zeka, kendinizin, etrafınızdaki insanların ya da etrafınızdaki grupların duygusal durumlarını tanımlayabilme, geliştirebilme ya da düzenleyebilme becerisidir. IQ hesaplamasında IQ testi kullanıldığı gibi EQ hesaplanırken de EQ testi kullanılır. EQ Test Türleri EQ ile alakalı çok fazla model ve tanımlama olmasına rağmen bilimsel envanterde en çok kullanılan…

Hafıza Testi

Belleğin ölçümü, genel olarak tedahülde bulunan Standart testlerin çalıştırılmasıyla yapılır: Duyusal bilgi depolama, Kısa vadeli bellek ve Uzun süreli bellek. California Sözel Öğrenme Testi, Cambridge Prospektif Bellek Testi (CAMPROMPT), Bellek Değerlendirme Skalaları (MAS), Rey İşitsel Sözlü Öğrenme Testi, Rivermead Davranış Bellek Testi, Bellek ve Öğrenme Testi (TOMAL) gibi farklı test hafızayı ölçmek için kullanılabilir. ), Zihinsel Öznitelik Profil Oluşturma Sistemi,…

Disleksi Testi

Disleksi olan çocuklara yardım etmenin ilk ve en önemli aşaması doğru teşhisin yapılabilmesidir. Öğrenme problemlerinin ve disleksinin çeşitliliği, belirtilerinin de çeşitlilik gösterip benzeşmesi doğru teşhisin yapılmasını zorlaştırmaktır.Bu bakımdan doğru testin yapılıp kontrollerinin düzgün yapılması sorunun çözümündeki ilk ve en önemli aşamadır. Ancak problemin/güçlüğün çeşidi ve seviyesi belirlendikten sonra sorunun çözümünü sağlayacak eğitimin türü ve süresi belirlenebilir. Klasik metotlar genellikle uzun süreli düzensiz,…

MBTI

Myers-Briggs Kişilik İndikatörü, kişinin dünya görüşü ve karar verme sürecinde psikolojinin yerini belirlemek için dizayn edilmiş iç gözlemsel formdur. MBTI, Katharine Cooks Briggs ve kızı Isabel Briggs Myers tarafından oluşturulmuştur. İnsanların yaşamı deneyimlemesinde prensip olarak 4 psikolojik işlevin olduğunu öne süren Carl Jung’un kişilik kuramı, bu testlerin temelini oluşturur. Carl Jung’a göre duyuş, hissetme, sezgi ve düşünme, dört dominant işlevdir…

Klinik Psikoloji Testi

Psikolojik testler -diğer bir adıyla psikolojik değerlendirmeler- bireyin ve bireyin davranışlarının daha iyi anlaşılabilmesi için geliştirilmiş testledir. Çoğu profesyoneller için bir problem çözme sürecidir. Kişinin psikolojik ve metal sorunlarının, karakterinin, IQ’sunun ve diğer bileşenlerin ana sebebinin belirlenmesidir. Ayrıca bu şekilde bireyin sadece zayıf yönleri değil, güçlü yönleri de ortaya çıkarılır. Psikolojik testler, bireyin belirli bir zamandaki performansını çözmeye yöneliktir, mesela…

Duygusal Zeka Testi

EQ bireyin diğerleriyle empati kabiliyetini yansıtır. Kişinin duygularını açığa çıkarma, değerlendirme, kontrol ve ifade etmeyi olduğu gibi; diğerlerinin duygularını da algılama ve değerlendirebilme kabiliyetlerini değerlendirir. Duygusal anlamları anlayabilmeyi ve düşünmeyi kolaylaştırmak için duygulardan faydalanır.