PSİKOAUDIO
 • DİĞER RUHSAL BOZUKLUKLAR
 • DİĞER KİŞİLİK BOZUKLUKLARI
 • DAMARSAL VASKÜLER NÖROBİLİŞSEL BOZUKLUK
 • DİKKAT EKSİKLİĞİ AŞIRI HAREKETLİLİK BOZUKLUĞU
 • DİĞER NÖROGELİŞİMSEL BOZUKLUK
 • EŞİNİ YADA BİRLİKTE OLDUĞU KİŞİYİ BOŞLAMA
 • EĞİTİM VE İŞLE İLGİLİ SORUNLAR
 • EŞİN YA DA BİRLİKTE OLDUĞU KİŞİNİN
 • EŞİN YA DA BİRLİKTE OLDUĞU KİŞİNİN 2
 • ERİŞKİNE KÖTÜ DAVRANMA VE ERİŞKİNİ
 • ERİŞKİNE KÖTÜ DAVRANMA VE ERİŞKİNİ
 • ENKOPREZİS DIŞKI ÇIKARMA
 • FETİŞİZM BOZUKUĞU
 • GÖSTERMECİLİK BOZUKLUĞU
 • GÖRÜLME SIKLIĞI

Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.