Zihinsel Engel Türleri

Zihinsel engel nedir? Zihinsel bir engel, normalin altında bir IQ ve öz bakım ile güvenlik, iletişim ve sosyalleşme gibi günlük yaşam alanlarındaki önemli bir güçlük olarak tanımlanmaktadır.Zihinsel engelli insanlar bilgiyi diğerlerine göre daha yavaş işleyebilir, günlük yaşam becerilerini iletmede ve yönetmede güçlük çekebilirler, ayrıca para ve zaman gibi soyut kavramlarla da zorlanabilirler.Bir zihinsel engel, genetik bir durumdan, hamilelik ve doğum…