Psiko Eğitim

Bu sistem ilkokuldan üniversiteye kadar her eğitim seviyedeki öğrenci için uygulanabilen bir sistemdir. Psiko eğitim sistemi birbirine bağlı 4 aşamaya dayanmaktadır. Psikolojik Analiz/DeğerlendirmeBu bölümde öğrenciyi birden fazla yönden tanımlamaya, değerlendirmeye yardımcı olan testler uygulanmaktadır. Bu değerlendirme verilecek eğitimlerin etkili ve verimli olabilmesi için gerekli rasyonel zemini hazırlamaktadır. VAKVAK öğrencinin öğrenme türünü ve stilini belirleyen bir testtir.VAK olarak kısaltılan(Visual-Auditory-Kinesthetic) Görsel-İşitsel-Kinetik öğrenme…