Zihinsel Yetersizlik

Genel öğrenme yetersizliği ve mental retardasyon (MR) olarak da bilinen zihinsel yetersizlik (ID), önemli ölçüde hasar görmüş zihinsel ve uyarlanır fonksiyon ile karakterize edilen nörogelişimsel bir bozukluktur. Gündelik ve genel yaşamı etkileyen iki veya daha fazla uyarlamalı davranıştaki eksikliklere ilaveten zihinsel yetersizlik, 70 IQ değerinin altındaki zekâ katsayıları olarak tanımlanır.Neredeyse tamamen bilişe odaklanıldığında, verilen tanım hem zihinsel işleyişe hem de bireylerin çevrelerindeki fonksiyonel…