EQ Test Türleri

EQ nedir? EQ duygusal zekayı tanımlamak için belierlenen terime verilen isimdir. Duygusal Zeka: Duygusal zeka, kendinizin, etrafınızdaki insanların ya da etrafınızdaki grupların duygusal durumlarını tanımlayabilme, geliştirebilme ya da düzenleyebilme becerisidir. IQ hesaplamasında IQ testi kullanıldığı gibi EQ hesaplanırken de EQ testi kullanılır. EQ Test Türleri EQ ile alakalı çok fazla model ve tanımlama olmasına rağmen bilimsel envanterde en çok kullanılan…