Zeka kişinin öğrenebilme, akıl yürütebilme, algılama ve kavrama, öğrenilenden yararlanma, sonuç çıkarma, yeni durumlara uyma ve çözüm yolu bulabilme yeteneklerinin tümüne denir.

IQ ( Intelligence Quotient = Zeka Puanı ) ise bu yeteneklerin değerlendirilmesidir. Zeka puanı kişinin aynı yaş grubundakilerle zekasını karşılaştırır.

IQ (Zeka Puanı) 0 ile 200 puan arasında değişir. Kişinin zihinsel yaşı ile kronolojik yaşının oranlanması ile hesaplanır. Bireyin zeka yaşının, kronolojik yani gerçek yaşına (doğum tarihine göre) bölünerek 100 ile çarpılmasıyla hesaplanır. Yani özetle;IQ (Zeka Puanı) = Zeka Yaşı / Kronolojik (Gerçek) Yaş x 100Örneğin bir çocuk 12 yaşında ve 8 yaşında bir çocuğun zekasına sahip ise, IQ puanı 8/12×100= 66.66’dır. Ki bu da zeka geriliği anlamına gelir.

Alfred Binet ve Theopile Simon 1905 yılında ilk zeka testi olan ‘’Simon-Binet’’ testini geliştirmiştir. Bu zeka testi daha sonra Lewis Terman tarafından revize edilmiştir ve ‘’Stanford- Binet’’ adını almıştır. Günümüzde kullanılan en yaygın zeka ölçeklerindendir.

Stanford Binet Zeka ölçeği 5 farklı kategoriye göre standart bir puan hesaplar. Bu kategoriler; Akıcılık, Bilgi, Nicel, Görsel Uzaysal ve Çalışma Belleği’dir. Ayrıca bu stardart puan kişinin yaşına göre hesaplanır. Stanford Binet Zeka ölçeğine göre, zeka çeşitleri şu şekilde sınıflandırılır:

70 ve altı = Zeka Geriliği
70 – 79 arası = Zekada Yetersizlik
80 – 89 arası = Donuk Zeka
90 – 109 arası = Ortalama veya Normal Zeka
110 – 129 arası = Parlak Zekâ
130 – 144 arası = Üstün Zekâ
145 – 159 arası = Çok Üstün Zekâ
160 ve üstü = Dahi

IQ konusunda destek programlarında önce kişinin zekâ seviyesi IQ testi ile analiz edilir. Daha sonra zayıf noktaları tanımlanır. Zayıf noktalar şunlar olabilir: sözlü IQ, bilgi, basamak aralığı, kelime bilgisi, aritmetik, anlama, benzerlikler ve harf sırası sıralama, performans IQ resim tamamlama, resim düzenleme, blok tasarımı, nesne montajı, basamak simgesi, matris akıl yürütme ve sembol arama. Beynin işlevselliğine ve zekâ seviyesine göre özel bir plan hazırlanarak müdahale edilir. IQ Destek Programında beynin işlevselliğinin yeterli olmadığı bölümler iyileştirilir.Bütün bu destek programı IQ sorunu olan kişilere yardım için Açık Mavi Çözüm Merkezi’nde mevcuttur. Herhangi bir eğitim programına başlamadan önce, uygun ve güvenilir teşhis önemlidir. IQ tanısının konması bir süreçtir. Bu süreç eğitimli bir uzman tarafından test, analiz ve gözlem gerektirir. Standart ve son derece gelişmiş, modern testleri uygulamakta olan Açık Mavi Test Merkezi size kesin tanı hizmeti vermek için hazırdır.

Bu Yazıyı Paylaş

What's your reaction?
0Smile0Lol0Wow0Love0Sad0Angry

Leave a comment