Zihinsel Bozukluklar, Belirtileri ve Semptomları

Zihinsel Bozuklukları Kavrama Zihinsel bozukluklar hakkında daha fazla bilgi edininDaha önce zihinsel gerilik olarak bilinen zihinsel bozukluk (ID), bireyin ortalama zekâ veya zihinsel yetiye sahip olduğunu gösteren bir terimdir. Gündelik yaşam için gerekli olan becerilerden yoksun olma da yaygın olarak bu tür bozukluklarla ilişkilidir. Zihinsel bozukluk için hafif ila şiddetli arasında değişen dereceler mevcuttur. Zihinsel engelli çocuklar ve ergenler yeni…

Zihinsel Yetersizlik

Genel öğrenme yetersizliği ve mental retardasyon (MR) olarak da bilinen zihinsel yetersizlik (ID), önemli ölçüde hasar görmüş zihinsel ve uyarlanır fonksiyon ile karakterize edilen nörogelişimsel bir bozukluktur. Gündelik ve genel yaşamı etkileyen iki veya daha fazla uyarlamalı davranıştaki eksikliklere ilaveten zihinsel yetersizlik, 70 IQ değerinin altındaki zekâ katsayıları olarak tanımlanır.Neredeyse tamamen bilişe odaklanıldığında, verilen tanım hem zihinsel işleyişe hem de bireylerin çevrelerindeki fonksiyonel…

Zihinsel Engel Türleri

Zihinsel engel nedir? Zihinsel bir engel, normalin altında bir IQ ve öz bakım ile güvenlik, iletişim ve sosyalleşme gibi günlük yaşam alanlarındaki önemli bir güçlük olarak tanımlanmaktadır.Zihinsel engelli insanlar bilgiyi diğerlerine göre daha yavaş işleyebilir, günlük yaşam becerilerini iletmede ve yönetmede güçlük çekebilirler, ayrıca para ve zaman gibi soyut kavramlarla da zorlanabilirler.Bir zihinsel engel, genetik bir durumdan, hamilelik ve doğum…

IQ Hakkında

Zeka kişinin öğrenebilme, akıl yürütebilme, algılama ve kavrama, öğrenilenden yararlanma, sonuç çıkarma, yeni durumlara uyma ve çözüm yolu bulabilme yeteneklerinin tümüne denir. IQ ( Intelligence Quotient = Zeka Puanı ) ise bu yeteneklerin değerlendirilmesidir. Zeka puanı kişinin aynı yaş grubundakilerle zekasını karşılaştırır. IQ (Zeka Puanı) 0 ile 200 puan arasında değişir. Kişinin zihinsel yaşı ile kronolojik yaşının oranlanması ile hesaplanır.…