Ülkemizde yaygın ve çözümsüz görünen öğrenme güçlüğü – özelinde disleksi- konusunda başka ülkelerde uygulanan yöntemleri araştırmak üzere 2014 yılında Açık Mavi tarafından özel bir ekip teşekkül ettirildi.

Bu ekip dünyanın eğitim konusunda başarısı kanıtlanmış ülkelerindeki ( Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İsveç, İsrail, Singapur, Finlandiya ve Güney Kore) öğrenme güçlüğü konusundaki yaklaşımları, yapılan araştırmaları ve konuyla ilgili merkezleri inceledi. Öğrenme güçlüklerinin nedenleriyle ilgili araştırmalar ve çözüm yöntemleri konusunda en yetkin isimlerden bilgi ve danışmanlık aldı.

Bu tecrübeleri ülkemize kazandırmak üzere 2015 yılında Türkiye’de ilk defa Açık Mavi tarafından “Okul Öncesi Çocuk Gelişim Konferansı” düzenlendi. Konferansta Prof. Dr. Robert Titzer ve  asistanı psikanalist Dr. Amin Hosseini; okul öncesi çocuklardaki öğrenme güçlükleriyle ilgili; konunun uzmanlarına, okul yöneticilerine ve öğretmenlere tecrübelerini aktarıp, ayrıca doğru bilinen yanlışlar ile ilgili soru cevap kısmında bilgilendirme yaptı.

Türkiye’de ilk defa gerçekleşen bu konferans üniversitelerin yoğun ilgisiyle karşılandı ODTÜ’nin daveti üzerine 2016 yılında akademisyenlere yönelik “Bebek ve Çocuklar İçin Yeni Psikolojik Yaklaşımlar Konferansı” Ankara’da, aynı yıl Uludağ Üniversitesi’nin daveti üzerine “Bebek ve Çocuk Psikolojisi Konferansı” Bursa’da düzenlendi, bu seri konferansları workshoplar ve seminerler takip etti.

Bunlardan bazıları; 

  1. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (Çocuk gelişimi) 2016
  2. THY Anaokulları (Okul Öncesi Eğitim Tipleri) 2016
  3. Okyanus Koleji (Okul Öncesi Eğitim Yöntemleri) 2016
  4. Doğa Okulları (Öğrenme Güçlüğü/Disleksi) 2016
  5. Gelecek Koleji (Öğrenci Psikolojik Analizi) 2016
  6. Hamdullah Suphi Tarıöver Lisesi (Öğrenci Analizi) 2016
  7. Uludağ Üniversitesi 2016
  8. Gymboree (Bebek ve Çocuk Eğitimi) 2016
  9.  …

Açık Mavi 2014 yılından bugüne kadar yabancı uzmanlarla alan çalışması yapmaktadır. Yapılan alan çalışmalarında öncelikli problemin teşhis problemi olduğu tespit edidi. Öğrenme güçlüğüne sebep olan nedenlerden ziyade, bu nedenlerin sonucu olan problemin öğrenmeye engel teşkil ettiği yönünde yaygın bir kanaatin varlığı gözlemlendi. Bu kanaat, öğrenme sorununun sebebini yok saydığı için çözümünü de engellemektedir.  Alan çalışmasında yapılan testler neticesinde öğrenme güçlüğü (disleksi, disgrafi, diskalkuli, dispraksi …) olarak  tanımlanan 312 vakada, verilen eğitimlerle sorunun çözüldüğü raporlandı.

Açık Mavi bu süreç içerisinde edindiği tecrübe, bilgi, birikim ve yabancı uzmanların desteğiyle bir inisiyatifden kurumsal bir yapıya dönüşme kararı alarak Açık Mavi Çözüm Merkezi’ni kurdu.

Psikolojik danışmanlık ve eğitim merkezi olan Açık Mavi’nin öncelikli hedefi doğru teşhisle öğrenme güçlüğünün nedenlerini ortaya koymaktır. Yapılan testlerle, sorunun nedeni ve tanımı ortaya konduktan sonra çözüm için gerekli eğitim süreci belirlenmektedir. Süreç tamamlandıktan sonra raporlarla geri bildirim yapılmaktadır.

Disleksi Çözüm Merkezi’miz, grup eğitimleriyle 50 saatte, birebir eğitimlerle 30 saatte çözümü garanti etmektedir.

Merkezimiz öğrenme güçlükleri (Türkiye’de genellikle disleksi  sorunu olarak bilinen) sorunun yaygınlığı dolayısıyla 2017 yılında uluslararası geçerliliği olan sertifika programları ile eğitici eğitimlerine de başlayacaktır.

Açık Mavi, okullara eğitim ve öğretim yöntemlerini  geliştirme konusunda da danışmanlık vermektedir.

Bu Yazıyı Paylaş