Bu sistem ilkokuldan üniversiteye kadar her eğitim seviyedeki öğrenci için uygulanabilen bir sistemdir. Psiko eğitim sistemi birbirine bağlı 4 aşamaya dayanmaktadır.

 • Psikolojik Analiz/Değerlendirme
  Bu bölümde öğrenciyi birden fazla yönden tanımlamaya, değerlendirmeye yardımcı olan testler uygulanmaktadır. Bu değerlendirme verilecek eğitimlerin etkili ve verimli olabilmesi için gerekli rasyonel zemini hazırlamaktadır.
  1. VAK
   VAK öğrencinin öğrenme türünü ve stilini belirleyen bir testtir.
   VAK olarak kısaltılan(Visual-Auditory-Kinesthetic) Görsel-İşitsel-Kinetik öğrenme stilleri modeli veya ‘envanter’ olarak da bilinen bu test kişinin öğrenme stilini anlamak ve doğru öğrenme profili oluşturmak için kullanılır.
   ‘Öğrenme stili’, bireyin güçlü ve zayıf öğrenme yollarının birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Herkesin güçlü zayıf yönlerini içeren bir öğrenme stilli vardır. Herkesin aynı şekil ve yöntemle öğrenmesi mümkün değildir.
  2. ROGER W
   Bu test öğrencinin hangi beyin lobunun dominant olduğunu belirlemede kullanılmaktadır.
   Bu testte sol ve sağ beyinin yeteneği ölçülür ve loblardan hangisinin baskın olduğu ölçülür. Bu sayede kişiye beyninin faaliyetlerine uygun öğrenme yöntemi öğretilebilir.
  3. SRT
   Öğrencinin okuma hızını ve okuduğunu kavranma anlama becerisinin ölçüldüğü bir analiz yönetimidir.
   Hız okuma testi, okuma ve anlama miktarını ve okuma sırasında beynin işlem hızını ölçer ve bu testle kişinin mevcut okuma hızı analiz edilip buna göre kavrama ve okuma düzeyini artırılabilir.
  4. HLMAT Harry Lorayne hafıza becerisi testi öğrencinin birbirinden farklı bilgileri hafızada tutma becerisini ölçmekte kullanılmaktadır. Bu test, bilgiyi ezberleme açısından hafıza kabiliyetini ölçe bu sayede mevcut hafızanın kesin yeteneğini ortaya çıkarır. Testin sonuçlarına göre uygulanacak programla zayıf bölümlerin kapasitesi artırılarak öğrencinin ezberleme kabiliyeti en üst düzeye çıkarılır.
 • Psiko Eğitim
  Yukarıda bahsedilen değerlendirmeden çıkacak sonuçlara göre her öğrenciye kendi seviyesine uygun olarak aşağıdaki eğitimler verilmektedir.
  1. Hızlı Okuma
   Bu eğitim programında öğrenciye anlayarak hızlı okuma yöntemi öğretilmektedir. Bu programı uygulayan öğrenciler başlangıçta ölçülen seviyelerine göre en az dört kat daha hızlı bir şekilde kavrayarak okuyabileceklerdir.
  2. Hafıza Sistemi
   Eğitimin bu bölümünde öğrencilere bilgileri nasıl daha kolay ve hızlı bir şekilde ezberleyecekleri (akılda tutacakları) öğretilecektir. Öğrendikleri bilgileri unutmaları hatırlamalarından daha zor bir hal alacak.
  3. Öğrenme Ağacı Metodu
   Bu eğitimle öğrenciler daha iyi anlama ve doğru çalışma için kendi öğrenme metotlarını ve yollarını keşfedebilecekler. Bu eğitim tamamlandıktan sonra öğrenciler her konuyu bir defada tekrar etmeden öğrenebilecekler.
  4. SQ3R
   İleri düzey çalışma ve öğrenme yöntemi eğitimi.
  5. Ebbinghaus Sistemi
   Bu sistem öğrencileri doğru çalışma ve takip yöntemi öğretilir.
 • Psikoloji
  Bu bölümde öğrencinin motivasyonu ve eğitimin psikolojik boyutu üzerinde çalışılır.
 • Kontrol
  Eğitimin verimliği ve öğrencilerin eğitimi doğru uygulayıp uygulanmadığını kontrol etmek için öğrenciler düzenli aralıklara kontrol edilir.

Eğitimin Öğrenciler için Kazanımları

 • Planlama beceresini yükseltme
 • Kendi öğrenme tipini keşfetme.
 • Çalışma metodu öğrenme.
 • Öğrenme Ağacı.
 • Unutmadan çalışma.
 • Beyin eğrisi sitemi
 • Okuma hızını yükseltme
 • Okurken odaklanmayı arttırma
 • Okuduğunu anlama becerisi arttırma
 • Ezberleme hızını yükseltme
 • Hafıza becerisini arttırma
 • Ezberleme Metotları
 • Numaraları ezberleme tekniği
 • İsimleri ezberleme tekniği
 • Dilleri ezberleme tekniği
 • Bilgileri ezberleme tekniği
 • Tarihleri ve olayları ezberleme tekniği
 • Resimleri ezberleme tekniği
 • Formülleri ezberleme tekniği

Bu Yazıyı Paylaş

What's your reaction?
1Smile0Lol0Wow0Love0Sad0Angry

Leave a comment