Test Merkezi Hakkında

Psikolojik testler gözlemlenemeyen yapılanmaları ölçmek için dizayn edilmiş anket benzeri araçlardır fakat psikolojik testleri diğerlerinden ayıran özellik, psikolojik testler bireyin maksimum performansını ölçerken, anketler bireyin genel performansını ölçer. Psikolojik testler tipik olarak muhatabın çözmesi gereken birtakım görev ve problemlerden oluşur. Yararlı bir psikolojik test hem geçerli (test sonuçlarının doruluğunu destekleyecek kanıtların olması) hem de güvenilir (zaman içinde tutarlı sonuçlar vermeli)…

Kaygı (Anksiyete) ve Panik Bozukluğu Hakkında

Kaygı, diğer adıyla anksiyete, kişinin kriz durumlarında sanki çok kötü bir şey olacakmış gibi hissetme hali, içinde bulunduğu durumu daha kötü görme eğilimi, sıkıntılı, kaygılı ve gergin hissetme durumudur. Kaygı bozukluğu yaşayan kişilere bu durum hiç bitmeyecekmiş ve hiç geçmeyecekmiş gibi gelir. Bazı belirtileri şunlardır; sinirli ve huzursuz hissetme, kötü bir şey olacakmış hissi, kalp atışlarında ve nefes almada hızlanma,…

IQ Hakkında

Zeka kişinin öğrenebilme, akıl yürütebilme, algılama ve kavrama, öğrenilenden yararlanma, sonuç çıkarma, yeni durumlara uyma ve çözüm yolu bulabilme yeteneklerinin tümüne denir. IQ ( Intelligence Quotient = Zeka Puanı ) ise bu yeteneklerin değerlendirilmesidir. Zeka puanı kişinin aynı yaş grubundakilerle zekasını karşılaştırır. IQ (Zeka Puanı) 0 ile 200 puan arasında değişir. Kişinin zihinsel yaşı ile kronolojik yaşının oranlanması ile hesaplanır.…

50 Saatte Disleksi Çözümü

Disleksinin çözümü için doğru teşhis çok önemlidir. Bu yüzden ilk adım olarak uygun testin ve değerlendirmenin yapılması gerekmektedir. Disleksi teşhisi koyulabilmesi için çocuğun zekasının normal veya normal üstü olması gerektiğinden herhangi bir zeka problemi olması ihtimaline karşı gerekli değerlendirilmelerin yapılması gerekmektedir. Psikolojik faktörler de çocuğun performansını etkileyebildiği için gerek görülmesi durumunda çocuğa psikolojik değerlendirme testlerinin de yapılması uygun olacaktır. Bir…

Disgrafi

Bireyin el yazı becerisini ve ince motor becerilerini etkiler. Bu öğrenme engeline sahip birey, okunaksız el yazısı, kelimeler arasında farklı uzunlukta boşluk bırakma, sayfa planlaması yapamama, hecelemede zayıflık, yazı dizgisi oluşturamama gibi problemlerle birlikte aynı anda düşünme ve yazma ile ilgili problemlere de sahip olabilir. Belirtiler Okunaksız ve bitişik yazı yazmak (gerekli zaman ayırıldığı ve konsantre olunduğu halde) Tutarsızlık göstermek:…

Diskalkuli

Bireyin sayıları anlamasını ve matematiksel olguları öğrenmesini etkiler. Bu tip öğrenme bozukluğu olan bireyler matematiksel sembolleri normale göre daha zor kavrarlar. Sayıları organize etmekte ve hatırlamakta, zamanı söylemekte ve sayı saymakta zorluk çekerler. Belirtiler Basamak değeri, sayı doğrusu, miktar, pozitif ve negatif değer gibi matematiksel konseptleri anlamakta zorluk yaşamak Kelime problemlerini anlamakta ve çözmekte sorun yaşamak Bilgileri ve olayları sıraya…

Dispraksi

Hareket, koordinasyon, dil ve konuşmayla ilgili problemlere verilen isimdir. Dispraksi hareket, koordinasyon, dil ve konuşmada problemlere neden olan kas kontrolünde zorlanma kendini gösterir ve öğrenmeyi etkileyebilir. Kendisi bir öğrenme bozukluğu olmasa da bazen disleksi, diskalkuli ve ADHD ile beraber görülebilir. Belirtiler Denge kurmakta zayıflık, sakarlık ve bazen tökezlemek Motor planlamada zorlanmak Vücudun iki tarafını aynı anda koordine edememek Göz-hareket koordinasyonu zayıflığı Kendisini ve kendisine ait…

Görsel Algı / Görsel Motor Eksikliği

Görülen bir bilginin anlaşılabilmesini, çizebilme ve kopyalayabilme becerilerini etkiler. Disgrafi ve sözel olmayan iletişim bozuklukları gibi öğrenme güçlükleri bu eksikliğin karakteristik özelliklerindendir. Şekiller ve yazılı harflerle alakalı küçük farklılıkları kaçırmakla; kesmekle, kalemi çok sıkı tutmakta yaşanan sorunlarla ve el-göz koordinasyonlarının zayıf olmasıyla sonuçlarındandır. Belirtiler Yazarken, d yerine b, b yerine p gibi tersine çevirme veya n yerine u gibi baş aşağı döndürmek Kampüs etrafında dolaşırken zorluk yaşamak Gözlerin acımasından ve kaşınmasından, okurken…

Sözel Olmayan Öğrenme Güçlüğü

Yüz ifadesi (jest ve mimikler), beden dili gibi sözel olmayan hareketleri yapmakta ve koordinasyonunda sorun yaşamaktır. Sözsel olmayan öğrenme güçlüğü; genellikle yüksek sözel beceri ve zayıf motor hareketi arasındaki tutarsızlık şeklinde kendini gösterir. Belirtiler Yüz ifadelerini ve beden dilini anlamakta zorluk yaşamak Psiko-motor koordinasyonunda zayıflık; sakarlık; yolda giderken kişilere veya objelere çarpmak İnce motor hareketlerini kullanmada zorluk; bağcık bağlama, yazı…