Yeme Bozukluğu Envanteri-2 (EDI-2)

Yeme Bozukluğu Envanteri-2 (EDI-2)

 

Amaç: Anoreksiya nervosa ve bulimiya nervosa ile yaygın olarak ilişkili psikolojik özelliklerin bir öz bildirim ölçüsü olarak tasarlanmıştır.

Kitle: 12 yaş ve üstü.

Puan: 11 puan: Zayıflık, Bulimiya, Bedensel Memnuniyetsizlik, Yetersizlik, Mükemmeliyetçilik, Kişilerarası Güvensizlik, Bedensel Uyarı Farkındalığı, Olgunluk Korkuları, Çilecilik (geçici), Dürtü Düzeni (geçici), Sosyal Güvensizlik (geçici).

Süre: (20) dakika.

Yazar: David Garner.

Yayın evi: Psikolojik Değerlendirme Kaynakları A.Ş.

Tanım: Yeme Bozukluğu Envanteri (EDI-2), anoreksiya nervosa veya bulimiya nervosa ile sıklıkla ilişkili semptomların bir öz bildirim raporudur. Böylelikle, EDI-2, bir tanı koymak için özel bir temel olarak değil, bir tanı koymaya yardımcı olarak tasarlanmıştır. EDI-2, yeme bozukluklarının psikolojik ve davranışsal boyutları ile ilgili klinik bilgi sağlar. Ayrıca hastaların yeme ile ilgili ve menstrual geçmişi hakkında güncel ve tarihi bilgiler talep eden EDI-2, yapılandırılmış bir öz-bildirim formu olan EDI Semptom Kontrol Listesini (EDI-SC) içermektedir.

Puanlama: EDI-2, EDI'nin 64 maddesini (sekiz ölçeğe ayrılmıştır) içerir ve 27 yeni maddeyi üç geçici skalaya ekler: Çilecilik, Dürtü Düzeni ve Sosyal Güvensizlik.

Güvenirlik: EDI-2 ölçekleri için iç tutarlılık güvenilirlik katsayıları .44 ile .93 arasındadır. EDI-2 için yapılan test-tekrar test güvenirliği, bir hafta arayla 70 öğrenciye ve personel hemşiresine uygulanmıştır: Bedensel Uyarı Farkındalığı hariç tüm alt ölçekler için .79 ila .95 katsayıları bulunmuştur. Üç hafta sonra, hasta olmayan 70 üniversite öğrencisi için test-tekrar test güvenirliklerinin tümü, Olgunluk Korkusu hariç olmak üzere .80'in üzerindeydi.

Geçerlik: Orijinal alt ölçekler uygun içerik, uyuşum ve ayırt edici geçerliliği göstermektedir. Dahası, bu önceki doğrulama çalışmalarından elde edilen bulguların çoğu yeni araştırmalarla çoğaltılmıştır. EDI puanları ve diğer kişilik araçları arasındaki korelasyonlar, EDI ile ölçülen yapıların, yeme bozukluğuna özgü olmayan bir dereceye kadar diğer kişilik özelliklerine sahip olduğunu gösteren birçok pozitif korelasyon (yaklaşık - .08'den .76'ya) göstermiştir. Aracın psikometrik özellikleri sağlamdır ve yapılar semptom alanlarını ölçer ve klinik kullanıma uygundur. Ölçek yazarları, EDI-2'nin klinik değişime duyarlı olduğuna ve yeme bozukluğu hastalarının klinik değerlendirmelerinde değerli bir rol oynayabileceğine dair kanıtlara sahiptir.

Normlar: Üniversite öğrencisi kızlar.

Tavsiye edilen kullanımlar: Psikiyatristler, psikologlar ve genç kızlarla çalışan veya yeme bozukluğu olduğu düşünülen veya şüphelenilen sosyal hizmet uzmanları, EDI-2'yi kullanabilirler. Ayrıca yeme bozuklukları ve ilgili öznitelikler hakkında klinik bilgileri genişletmeye yardımcı olabilir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.