Wechsler Yetişkin Zekâ Ölçeği (WAIS)

Wechsler Yetişkin Zekâ Ölçeği (WAIS)

 

Amaç: Yetişkinler için bilişsel yeteneğin genel bir testi olarak tasarlanmıştır.

Kitle: 16 yaş ve üstü.

Puan: Sözel IQ, Performans IQ ve Tam Ölçek IQ.

Süre: (90-120) dakika.

Yazar: David Wechsler.

Yayın evi: Psikoloji Kurumu.

Tanım: Wechsler Yetişkin Zekâ Ölçeği (WAIS), Wechsler'ın, “amaca uygun hareket etmek, rasyonel düşünmek ve çevreleriyle etkin bir şekilde başa çıkmada bireyin küresel davranışı” olarak tanımladığı genel bir bilişsel yetenek testidir. Zihinsel uygunluk ya da yeteneklerin toplamı olan bu zekâ tanımı, WAIS, sözel ve performans olmak üzere iki bölüme ayrılan 11 alt testten oluşmaktadır.

Puanlama: WAIS, altı sözel alt test ve beş performans alt testinden oluşmaktadır. Sözel testler şunlardır: Bilgi, Anlama, Aritmetik, Sayı Dizisi, Benzerlikler ve Kelime Bilgisi. Performans alt testleri şunlardır: Resim Düzeni, Resim Tamamlama, Blok Tasarımı, Nesne Birleştirme ve Sayı Sembolü. Bu testten elde edilen puanlar bir Sözel IQ (VIQ), bir Performans IQ (PIQ) ve bir Tam Ölçekli IQ (FSIQ) 'dan oluşur. FSIQ, 100 değerindeki medyan ve yaklaşık 15 olan standart sapması ile standart bir skordur.

Güvenirlik: Wechsler tarafından FSIQ için .97, VIQ için .96 ve PIQ için .93 değerlerinde olan iki yarı güvenilirlik katsayıları (düzeltilmiş) bildirilmiştir. 0 ila 520 hafta aralıklarla .84 ila .90 arasında olan test-tekrar test katsayıları bile raporlanmıştır. Alt testlerin iç korelasyonları ve her bir alt testin FSIQ ile olan korelasyonları, alt testler için hem teklik hem de oransal ortak etken varyans olduğunu gösterir.

Geçerlik: WAIS'in yordama geçerliliği lisede .60 değerinde korelasyon sağlarken bu değer, üniversite için biraz daha düşüktür. Faktör analitik çalışmaları ve genel olarak üç ila beş faktör gösteren iyi yapı geçerliliğini doğruladı ve bunların genellikle yedekleri VIQ ve PIQ ile ilişkili olabilir.

Normlar: Standardizasyon örneğinde, genel Amerikan nüfusunun temsili olmayı amaçlayan 2.700 kişi yer almıştır. 1950 nüfus sayımı, yaş, cinsiyet, meslek, coğrafi dağılım, eğitim ve kentsel-kırsal ikamet ile katmanlaşan bir örnek seçmek için kullanılmıştır. Örneklerin yaklaşık %10'u beyaz değildi.

Tavsiye edilen kullanımlar: WAIS klinik, eğitimsel ve araştırma ortamlarında kullanım için önerilir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.