Wechsler Yetişkin Zekâ Ölçeği - 3. Baskı (WAIS-III)

Wechsler Yetişkin Zekâ Ölçeği - 3. Baskı (WAIS-III)

 

Amaç: Yetişkinler için kapsamlı bir bilişsel yetenek testi olarak tasarlanmıştır.

Kitle: 16-89 yaş.

Puan: Sözel IQ, Performans IQ ve Tam Ölçek IQ.

Süre: (60 - 90) dakika.

Yazar: David Wechsler.

Yayın evi: Psikoloji Kurumu.

Tanım: Wechsler Yetişkin Zekâ Ölçeği-Üçüncü Baskı, WAIS-R’nin güncel versiyonudur ve yaş aralığını genişleterek güncelleştirilmiş modern normları temsil eder. Bazı maddeler değiştirilmiş ve gelişen değişikliklerle hafif ile orta dereceli zihinsel geriliği olan bireyler için daha fazla ayrımcılık söz konusu olmuştur. Sanat eserleri güncellenmiş, ancak dezavantajlı bireylere karşı dikkat dağıtıcı ve aşırı derecede ayrıntılı ve ayrımcı olduğu ve hatta kör olan bireyler için renklerin potansiyel olarak adaletsiz olduğu gerekçesiyle eleştirilmiştir. Zamanlı performansa vurgu daha azdır, yeni Matris Analizi alt testi daha iyi bir akışkan zekâ ölçümü sağlar. Harf-Sayı Dizilimi alt testi, çalışma belleğini ölçerken Sembol Seçimi alt testi (WISC-III'ten uyarlanmıştır) işlem hızını ölçmektedir. Bu değişiklikler kuramsal temeli ve zihinsel bağlantıyı diğer başarı ve bilişsel işlevsellik ölçümleriyle güçlendirir.

Puanlama: Sözel ve Performans Ölçeklerini oluşturan her biri 7 alt testten oluşan 14 alt test vardır, ancak alt testlerin üçü tamamlayıcı veya isteğe bağlı niteliktedir. Harf-Sayı Dizilimi, Sözel Ölçeğin tamamlayıcı bir alt testidir, fakat İşler Bellek İndeks Puanının hesaplanması için uygulanmalıdır. Matris Analizi ve Sembol Seçimi, Performans Ölçeğine yapılan eklemelerdir ve ayrıca Algısal Organizasyon ve İşlem Hızı İndekslerinin de bölümlerindendir. IQ puanlarını hesaplamak için on bir alt test kullanılmıştır. Ayrıca on bir alt testten oluşan dört indeks puanı, Sözel Anlama, Algısal Organizasyon, İşler Bellek ve İşlem Hızı İndeksleri bulunmaktadır. Puanlama kuralları ve ters kurallar tutarlı bir şekilde uygulanırken ve sunumdaki, puanlama kriterlerindeki, sorgular ve sorulardaki gelişmeler not edilirken, bazı maddeler keyfi olarak işaretlenmiş gibi gözükmektedir ve bazen puanlama için karmaşık yargılar gerekmektedir.

Güvenirlik: Güvenilirliğin kapsamlı testi, WAIS-III'ün öneminden kaynaklanmakta idi. İki yarı güvenirlik katsayıları, Tam Ölçek IQ, Sözel IQ, VCI, Performans IQ, POI ve WMI için mükemmeldir. Alt testlerin çoğu için iki yarı güvenilirlik oldukça iyi düzeydedir, ancak Nesne Birleştirme ve Resim Düzeni, yaş düzeylerinin çoğu için .75'in altındadır. Test-tekrar test güvenirlikleri Harf-Sayı Dizimi, Resim Düzeni ve Nesne Birleştirme için daha azdır veya PO ile PS faktörleri en yaşlı yaş grubu için ayrı yapılar olarak görünmez. WAIS-III, WIAT ve WMS-III ile istatistiksel olarak bağlantılı olduğu için geniş bir bilişsel yetenekler dizisi ile ilgili bilgi sağlamaya yardımcı olur.

Geçerlik: WAIS-III, WAIS-R, WISC-III, WIAT ve SB:FE'nin eşzamanlı geçerliliği sağlanmış ve SB: FE için kriter geçerliliği .88 ve WIAT kompozitler ile .53-.81 aralığında bulunmuştur.

Normlar: Normatif örnek, birçok kilit değişken için katmanlaştırılmış ve en son nüfus sayımı verileri ile tutarlıdır. Eğitim düzeyi ve bilişsel yetenekler üzerinde yüksek hızda örneklemeler, Afrikalı-Amerikalı ve Hispanik bireyler için madde önyargı analizleri sağlamak için yapılmıştır. WAIS-III standardizasyon örneğinin bir başka gücü, FSIQ'nun 46 ila 150 değerlerinden 45 ila 155'e uzatılmış olmasıdır.

Tavsiye edilen kullanımlar: WAIS-III öğrenme bozukluklarının değerlendirilmesi için kullanılabilir. WAIS-III ve WMS-III uygulanan öğrenme bozukluğu olan bir erişkin örnekleminin ACID profili, (Aritmetik, Kodlama [Rakam-Sembol Kodlama], Bilgi ve Sayı Dizisi) düşük puanlar göstermiştir. WAIS-III kullanan öğrenme bozukluğu olan erişkin popülasyonunda indeks puanı arasında uyuşmazlıklar bulunmuş ve bu, belki de öğrenme bozukluklularını tanımlamanın daha güçlü bir yolu olabilir. Öğrenme Bozukluğu gruplarında WMI ßVCI ve PSI ßPOI şeklindedir. Bu nedenle WMI ve PSI'nın SCALD profilinde (Sembol Seçimi, Kodlama, Aritmetik, Harf-Sayı Dizimi, Sayı Dizisi) birleştirilmesi, yetişkinlerdeki öğrenme bozukluklarını araştırmak için yararlı olabilir. WAIS-III, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nu anlamada, zihinsel geriliğin değerlendirilmesinde ve işlek bellek ya da zihinsel yetenekleri etkileyen yaşla ilgili farklılıkların yorumlanmasında kullanılır.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.