Wechsler Okul Öncesi ve Birincil Zekâ Ölçeği - 3. Baskı

Wechsler Okul Öncesi ve Birincil Zekâ Ölçeği - 3. Baskı

 

Amaç: Zihinsel yetenekleri ve akademik başarıyı ölçmek için tasarlanmıştır.

Kitle: Çocuklar, 2:6 yaşından 7:3'e kadar.

Puan: Sözel, Performans, Tam Ölçekli IQ, İşlem Hızı Miktarı ve Genel Dil Kompoziti.

Süre: 2-6:3:11 yaş arası çocuklar için 30-35 dakika, 4-7:11 yaşları için 40-50 dakika.

Yazar: David Wechsler

Yayın evi: Psikoloji Kurumu.

Tanım: Wechsler Okul Öncesi ve Birincil Zekâ Ölçeği - Üçüncü Basım, WPPSI-R'nin bir revizyonudur. Bu yeni ölçekte yaş aralığı genişletilmiş, normlar güncellemiş, yeni alt testler ve bileşik puanlar eklenmiştir ve çağdaş zekaya ile bilişsel gelişim kuramına dayalı gelişimsel olarak uygun bir yapıya sahip olduğu iddia edilmektedir. Resimler güncellenmiş ve bazı test materyalleri daha çocuk dostu ve ilgi çekici hale getirilmiştir. Uygulama ve puanlamadaki bazı değişiklikler, ölçeklerin kullanımını kolaylaştırmaktadır.

Puanlama: WPPSI-III, 2:6 ila 3:11 yaşları için 4 temel alt test içerir; Alıcı Kelime Bilgisi, Bilgi, (VIQ) Blok Tasarımı, Nesne Birleştirme (PIQ) ve 4:0 ila 7:3 yaşları için 7 alt testi içerir: Bilgi, Kelime Dağarcığı, Sözcük Algısı (VIQ), Blok Tasarımı, Matris Analizi, Resim Kavramları (PIQ) ve Kodlama (FSIQ). 2:6 ila 3:11 grubu için ek testler Resim Adlandırma ve Alıcı Kelime Bilgisi (GLC). 4 ila 7:3 grubu için tamamlayıcı testler Sembol Seçimi, Kavrama, Resim Tamamlama, Benzerlikler, Nesne Birleştirme (PSQ) ve isteğe bağlı alt testler Alıcı Kelime Bilgisi ve Resim Adlandırmadan oluşmaktadır (GLC). WPPSI-III, Sözel, Performans ve Tam Ölçekli IQ için Sapma IQ'sunu (M = 100, SD = 15) ve alt testler için ölçekli puanları (M = 100, SD = 3) kullanmaktadır.

Güvenirlik: WPPSI-III alt testlerinin güvenirlik katsayısı .83 ila .95 arasındadır. Kompozit ölçekler için güvenilirlik katsayıları .89'dan .96'ya kadar değişmiştir. Ortalama 26 gün aralıklarla test-tekrar test güvenirliği 2:6 - 3:11 yaş grubu için Sözel, Performans, Tam ve Genel Dil puanları sırasıyla .90, .84, .92 ve .92 idi. 4 ila 7:3 yaş grubundakiler için Sözel, Performans, İşlem Hızı, Tam ve Genel Dil puanları sırasıyla .92, .87, .93, .92 ve .90 idi.

Geçerlik: İçeriğin benzerliğinden dolayı WPPSI-R'nin geçerliliği üzerine yapılan araştırmaların çoğu, WPPSI-R'den elde edilen puanlar WPPSI, WISC-R, Stanford Binet (4. baskı) ve McCarthy Ölçekleri (WPPSI-R FSIQ ve diğer test kompozitleri arasındaki güvenirlikler .74 ila .90 arasında değişir) ile iyi bir korelasyon göstermektedir. WPPSI-R FSIQ ve Çocuklar için Kaufman-Değerlendirme Bataryası (K-ABC), Zihinsel İşleme Kompoziti arasındaki korelasyon düşüktür (.49), fakat K-ABC diğer zekâ testleri ile de tutarlı bir şekilde daha düşük korelasyonlar göstermiştir. Bu sonuçlar WPPSI-R için iyi kriter geçerliliğini göstermektedir. Üstün yetenekli, zihinsel yetersizliği olan, öğrenme engelli ve konuşma engelli çocukların WPPSI-R ile ayırt edici geçerliliğini gösteren çalışmaları da vardır.

Normlar: Normatif örneklem, dokuz yaş grubunda 1700 çocuğu kapsamaktadır. Örneklem, cinsiyet, ırk / etnik köken, ebeveyn eğitim düzeyi ve coğrafi bölge açısından 2:6 ila 7:3 yaşları arası ABD nüfusunun temsili niteliğinde idi.

Tavsiye edilen kullanımlar: WPPSI-III, üstün zekâ, gecikme ya da zihinsel gerilemeyi tanımlamak için yapılan bir değerlendirmenin bir parçası olarak genel zihinsel işleyişin değerlendirilmesi için kullanılabilir. Sonuçlar, klinik veya okulla ilgili sorunları belirleyip rehberlik etmek için yararlı olabilir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.