Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği - 4. Baskı (WISC-IV)

Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği - 4. Baskı (WISC-IV)

 

Amaç: “Bir çocuğun zihinsel ve bilişsel yeteneğinin ölçüsü” olarak tasarlanmıştır.

Kitle: 0-11 aydan 6-16 yaşına kadar olan çocuklar.

Puan: Dört İndeks Ölçeği ve Tam Ölçek Puanı.

Süre: Çoğu çocuk için (65 - 80) dakika.

Yazar: David Wechsler.

Yayın evi: Psikoloji Kurumu.

Tanım: Bu dördüncü baskı, WISC-III'ün güncel halidir ve genel ile özel bilişsel yeteneklerde zihinsel işlevselliği temsil eden alt ve bileşik puanlar sağlar. WISC-IV'teki değişiklikler bilişsel gelişim, zihinsel değerlendirme ve bilişsel süreçler üzerine güncel araştırmaları temsil etmektedir. Düzeltmeler arasında ayrıca güncellenmiş normlar, ek alt testler ve bilişsel işlevlerin ayrı alanlarını yansıtan puanların önemi vurgulanmaktadır. Yeni alt testler arasında Kelime Muhakemesi, Matris Algısı, Resim Kavramları, Sadeleştirme ve Harf-Sayı Dizimi sayılabilir. Önceki WISC-III alt testleri Labirentler, Nesne Birleştirme ve Resim Düzenlemeyi içermekte idi.

Puanlama: Alt testlerin ham puanlarının dört indeks skorunda toplanan ölçeklendirilmiş puanlara dönüştürülmesini gerektirir. Sözel Anlama İndeksi (VCI), çoğunlukla sözel olan üç alt testten oluşmakta, Algısal Akıl Yürütme İndeksi (PRI), sözel becerilerle daha az ilgili olan üç alt test kullanmaktadır, İşler Bellek İndeksi ise (WMI), harflerin ya da sayıların geri çağrılması ve tekrarlanmasını gerektirir ve ve İşleme Hızı İndeksi (PSI), sözel olmayan, belli bir süresi olan arama ve kodlama testlerini kullanır. İsteğe bağlı alt testler, bir çekirdek testi yerine geçmedikçe indeks puanlarına dahil edilmezler.

Güvenirlik: İç tutarlılık için alt test güvenirlik katsayıları .86 değerindeki bir medyan ile .79 ile .90 arasında değişmektedir. Bu katsayılar WISC-III alt testlerine kıyasla önemli ölçüde gelişme göstermiştir. İndeks puanı güvenirlik katsayısı .92 değerindeki bir medyan ile .88 PSI ve 97 FS arasında değişmektedir. Bunlar WISC-III karşılık gelen ölçeklerle aynı veya ondan biraz daha yüksektir.

Geçerlik: Kılavuz, WISC-IV metrikleri ile WISC-III WPPSI-III, WAIS-III, Wechsler Kısaltılmış Zekâ Ölçeği (WASI; Wechsler, 1999), WIAT-II, Çocuk Bellek Ölçeği (CMS Cohen, 1997), Üstün Yetenekli Gençler Versiyonu (Bar-On & Parker, 2000) ve Adaptif Davranış Değerlendirme Sistemi-İkinci Baskı (ABAS-II; Harrison ve Oakland, 2003) arasındaki karşılaştırılabilir ölçütler için güçlü bir korelasyon olduğunu bildirmektedir. Yapısal geçerlilik, eşleştirilmiş klinik ve klinik olmayan çocuk örnekleri kullanılarak elde edilmiştir.

Normlar: En önemli hedeflerden biri, normların ilgili nüfusun daha iyi temsil edilmesi için güncellenmesiydi. Normatif örneklem 6:0 - 16:11 yaş arası 2200 çocuk ve özel gruplardan ek örnekler içermekte idi. Örneklem, 2000 yılı Mart ayı nüfus sayımı verilerine dayanarak yaş, cinsiyet, ırk / etnik köken, ebeveyn eğitim düzeyi ve coğrafi bölgelerdeki demografik değişkenlere göre sınıflandırılmıştır.

Tavsiye edilen kullanımlar: WISC-IV, çocuklar ve genel bilişsel işlevlerin değerlendirilmesinde uzmanlar ve klinik araştırmacılar için uygun bir araçtır. Diğer değerlendirme araçlarıyla birlikte kullanıldığında, üstün zekalığın, zekâ geriliği ve bilişsel güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesinde yararlı olabilir. Test sonuçları tedavi planlamasında, klinik ve eğitim hizmetlerinin yerleştirilmesinde ve sağlanmasında yararlı olabilir ve nöropsikolojik değerlendirmeye önemli bilgiler ekleyebilir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.