Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği – Düzenlenmiş (WISC-R)

Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği – Düzenlenmiş (WISC-R)

 

Amaç: Çocuklar için bilişsel yeteneklerin kapsamlı bir ölçütü olarak tasarlanmıştır.

Kitle: 6-16 yaş.

Puan: Sözel, Performans ve Tam Ölçek Puanları.

Süre: (50-75) dakika.

Yazar: David Wechsler.

Yayın evi: Psikoloji Kurumu.

Tanım: Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği-Düzenlenmiş (WISC-R), Wechsler tarafından ‘’Bireyin bilinçli olarak hareket etmesi, mantıklı düşünmesi ve çevresiyle etkin bir şekilde başa çıkabilmesi için küresel kapasitesi’’ olarak tanımlanan genel bir zekâ testidir. Zihinsel yetenekler ya da kabiliyetlerin toplamı olarak belirtilen bu zekâ tanımı, WISC, iki bölüme ayrılan 13 alt testten oluşur; sözel ve performans.

Puanlama: WISC-R, iki ölçeğe bölünmüş 13 ayrı alt testten oluşan bir derlemedir - Sözel Ölçek ve Performans Ölçeği. Altı Sözel Ölçek testi dil temelli öğeleri kullanırken, yedi Performans Ölçeği, dile daha az bağımlı olan görsel-motor öğeleri kullanmaktadır. Her ölçekteki alt testin beşi ölçeğe özgü IQ üretir ve 10 alt test puanı da bir Tam Ölçek IQ üretir.

Güvenirlik: Üç IQ ölçeğinin her biri, ölçeğin kapsadığı tüm yaş aralığı boyunca standardizasyon grubunda .89 veya üzerinde bir iç tutarlılık güvenirlik katsayısına sahiptir. 11 yaş grubuna bağlı ortalama iç tutarlılık güvenirlik katsayıları, Tam Ölçek IQ için .96, Sözel Ölçek IQ için .94 ve Performans Ölçeği IQ için .90'dır. Ortalama alt test güvenirlik katsayıları, Nesne Birleştirme için .70 seviyesinden, Kelime Bilgisi için en yüksek .86'ya kadardır. Ortalama güvenirlik katsayıları, Sözel Ölçek alt testleri için .77 ila .86 (Medyan = .80) ve Performans Ölçeği alt testleri için .70 ila .85 (Mdn = .72) arasındadır. Test-tekrar test tutarlılık katsayıları Tam Ölçek IQ için .95, Sözel Ölçek IQ için .93 ve Performans Ölçeği IQ için .90 olarak bulunmuştur.

Geçerlik: WISC-R, 6-0-0 ila 6-7-15 yaş aralığında WPPSI ile çakıştığından, iki testten biri de bu yaş aralığındaki çocukları değerlendirmek için kullanılabilir. Korelasyonlar Sözel Ölçekler için .80, Performans Ölçekleri için .80 ve Tam Ölçekler için .82'dir. Her iki testin de bir yıllık test-tekrar test aralığı ile 5 ila 6 yaşındaki orta halli çocuklara uygulandığı bir çalışmada, WISC-R, WPPSI'ninkinden ortalama 5 puan daha düşük IQ ortaya koymuştur. İki test arasındaki korelasyonlar Sözel Ölçekler için .81, Performans Ölçekleri için .80 ve Tam Ölçekler için .94 idi. WISC-R ve Stanford-Binet’i karşılaştıran dört çalışma: Dördüncü Basımın Teknik Kılavuzda bildirilmiştir. Korelasyonlar WISC-R Tam Ölçek IQ ve Dördüncü Baskı kompozit arasında .66 ile .83 arasında değişmektedir.

Normlar: WISC-R, 1970 ABD Nüfus Sayımı temelinde nüfusun temsili olarak seçilen 2.200 Amerikan çocuğundan oluşan bir örnek üzerinde standartlaştırılmıştır.

Tavsiye edilen kullanımlar: WISC-R'nin çocukların zekasını değerlendirmede uygulayıcılar ve klinik araştırmacılar için uygun bir araç olduğu ileri sürülmektedir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.