Wechsler Bireysel Başarı Testi - 2. Baskı (WIAT-II)

Wechsler Bireysel Başarı Testi - 2. Baskı (WIAT-II)

 

Amaç: Bireysel başarıyı değerlendirmek için tasarlanmıştır.

Kitle: Çocuklar, gençler, üniversite öğrencileri ve yetişkinler ya da 4 ile 85 yaşları arasındakiler.

Puan: Okuma, Matematik, Yazılı ve Sözlü Dil ve 9 alt test puanı.

Süre: Okul öncesi için 45 dakika, 1-6. sınıflar için 90 dk., 90 - 7-16. sınıflar için 120 dk.

Yazar: David Wechsler.

Yayın evi: Psikoloji Kurumu.

Tanım: Wechsler Bireysel Başarı Testi - İkinci Basım (WIAT-II), Wechsler Bireysel Başarı Testi'nin (WIAT; The Psychological Corporation, 1992) gözden geçirilip düzeltilmiş halidir. Test kapsamındaki alanlar değişmeden aynı kalır, ancak bazı yeni maddelerle birlikte içeriğin derinliği ve kapsamı artırılmış ve müfredat standartlarındaki değişikliklerin yansıtılması için içerik güncellemeleri eğitimsel becerilerin kazanılması ve değerlendirilmesinde en son araştırmaları içermektedir. Beceriler özellikle, Dinlediğini Anlama ve Sözlü Anlatım alt testleri, öğrencinin sınıfta göstermesi gereken becerilerle örtüşmek üzere değiştirilmiştir. Okuduğunu Anlama alt testi şimdi daha büyük bir anlayış düzeyine yönelik soruları içermekte ve okuma hızı ile sözel okumayı değerlendirmektedir. “Dil becerilerini” ölçüp değerlendirmek için fonolojik kod çözme eklenmiştir ve bununla birlikte, yazma becerilerini göstermenin birkaç yolu mevcuttur. Değerlendirme ve müdahale arasında yapılan iyi bir analizle daha büyük bir bağlantı kurmak için bir girişimde bulunulmuştur ve bu girişim bir beceride yer alan hem ürüne hem de sürece odaklanır. WIAT'ın yaş aralığı, erken değerlendirme için okul öncesi çocuklar ve akademik beceri değerlendirmesine ihtiyaç duyan üniversite öğrencileri ile yetişkinler de dahil olmak üzere her iki yönde de genişletilmiştir.

Puanlama: WIAT-II için puanlama daha açık ve öğretici uygulamalarla tutarlı hale getirilmiştir. Standart puanlar, yaş ve sınıf seviyesinden oluşan (M = 100, SD = 15), 40-160 arası ve okul öncesi öncesi için mevsimlik tablolara göre belirlenir.

Güvenirlik: WIAT-II alt testlerinin iç tutarlılık güvenirliği tahminleri, okul çağındaki örneklemdeki Yazılı Anlatım ve Dinlediğini Anlama alt testleri ve üniversite öğrencileri ile yetişkin örneklemindeki Yazılı Anlatım ve Sözlü Anlatım alt testleri haricinde genellikle yüksektir (.85 ve üstü). Bu alt testlerin güvenilirlikleri sadece biraz daha düşük (.70'in üzerinde) olmakla beraber, Sözlü Dil Kompozisyonu haricindeki bileşik puanların iç tutarlılık güvenirliği her iki örnekte de .85'in üzerinde idi (.90'ın üzerinde). Okul çağındaki örneklemde, alt testler için (yaklaşık 10 günlük aralıklarla) test-tekrar test korelasyonları sürekli olarak .85'in üzerindeydi ve Bileşik skorlar için test-tekrar test korelasyonları .90'ın üzerindeydi. Test-tekrar test korelasyonları, Okuduğunu Anlama, Yazılı Anlatım, Sözlü Anlatımda ve Yazılı Dil ve Sözlü Dil için bileşik puanlar açısından üniversite öğrencileri ile yetişkin örnekleminde .75 ile .85 arasında korelasyonlar göstererek biraz daha düşük kalmıştır.

Geçerlik: WIAT ve WIAT-II'nin ilgili alt testleri, minimal içerik değişikliklerine sahip alt testler için okul çağındaki örneklemde güçlü bir şekilde (.80 üstü) yer almaktadır. En çok değişen alt testler için korelasyonlar daha düşük çıkmıştır: Okuduğunu Anlama (r = .74), Yazılı Anlatım (r = .48), Dinlediğini Anlama (r = .68) ve Sözlü Anlatım (r = .62) alt testleri. İşlenmiş WIAT-II alt testlerinin, akademik becerileri, geleneksel başarı testlerinden daha farklı yollarla değerlendirdiği açık olsa da WIAT-II’nin önemli içerik revizyonlarının öğrencilerin akademik yeteneklerinin daha kullanışlı indeksleri olup olmayacağı henüz tam olarak net değildir.

Normlar: WIAT-II, okul öncesi-12 (4-19 yaşları) ve kolej-yetişkin popülasyonu için hazırlanan iki standardizasyon örneği ile 5586 bireyde standardize edilmiştir. Her iki standardizasyon örneği de 1998 Sayım Bürosu'ndan alınan verilere dayanarak, sınıf, yaş, cinsiyet, ırk-etnik köken, coğrafi bölge ve ebeveyn eğitim düzeyi bazında sınıflandırılmıştır.

Tavsiye edilen kullanımlar: WIAT-II okullarda, kliniklerde, özel uygulamalarda ve konut tedavi tesislerinde faydalıdır. Doğrudan gözlem, tarih ve ek önlemler ile birlikte WIAT-II teşhise, uygunluğa, yerleştirmeye, müdahalelerle ilgili kararlara yardımcı olabilir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.