Wechsler Bellek Ölçeği –3. Basım (WMS-III)

Wechsler Bellek Ölçeği –3. Basım (WMS-III)

 

Amaç: Öğrenme, hafıza ve işler belleği değerlendirmek için tasarlanmıştır.

Kitle: 16-89 yaş aralığındaki bireyler.

Puan: Sekiz birincil indeks ve dört tamamlayıcı süreç kompozitleri.

Süre: (30-35) dakika, Testler arasında 25-30 dakika, isteğe bağlı alt testler için (15-20) dakika.

Yazar: David Wechsler.

Yayın evi: Psikolojik Kurum.

Tanım: Bu üçüncü baskı, WMS-R'nin güncel versiyonudur ve hem işitsel hem de görsel uyaranları kullanarak bellek ve dikkat işlevlerini değerlendiren alt ve bileşik puanlar sağlar. Şu anda, Anlık Bellek, Genel (Gecikmeli) Bellek ve İşlek Belleği (Dikkat / Konsantrasyon) oluşturan sekiz Ana İndeks vardır: (Anlık İşitme), (önceden Sözeldi), Anlık Görme (Görsel), Anlık Bellek (yeni), İşitsel Gecikme (yeni), Görsel Gecikme (yeni), Gecikmeli İşitme Algısı (yeni), Genel Bellek (yalnızca gecikmeli alt test puanları) ve İşler Bellek). Bu basım WMS-R'nin indeks puanı konfigürasyonunu verir, ancak ölçek içeriği, uygulama ve puanlama prosedürleri değiştirilmiştir. İsteğe bağlı Bilgi ve Oryantasyon alt testinde küçük bir değişiklik vardır; bir madde silinmiş ve Zihinsel Kontrol alt testine altı madde eklenmiştir. Görsel Üreme alt testlerinin Figürsel Hafıza, Görsel Eşleştirilmiş İlişkili ve kart B çıkarılmıştır. Mantıksal Bellekte hafif bir ifade ve uygulama değişiklikleri vardır ve eklenen alt testler, görsel hafızanın çeşitli yönlerini değerlendirmede yardımcı olur. Belirli alt testler sıkı ve gizli zamanlama gerektirir.

Puanlama: Birçok alt testteki öznel puanlama için yanıtların tam kaydedilmesi gerekir.

Güvenirlik: WMS-III Birincil alt testleri ve Birincil İndeksler için güvenilirlik katsayıları, ortalama olarak WMS-R'den daha yüksek bulunmuştur. İç tutarlılık güvenilirlik katsayıları .70 ile .90 arasında değişmiştir.

Geçerlik: WMS-R ile ilgili korelasyonlar, ölçeklerdeki birçok değişiklik nedeniyle doğrudan açık ve net değildi. WMS-R'nin Sözel Belleği, Anlık İşitme ile .72, İşitsel Gecikme ile .68 ve WMS-III'ün Genel Belleği ile .65 korelasyon göstermiştir. WMS-R'nin Genel Hafızası ve Anlık İşitme .73, İşitsel Gecikme .69 ve WMS-III'ün genel belleği .67’dir. Beklendiği gibi, sözel bellek ve görsel bellek indeksleri için .34 ile görsel olarak sunulan materyallere göre korelasyonlar daha düşüktü. Çocukların Bellek Ölçeği ile ilişkili olduğunda, WMS-III işitsel indeksleri, ilgili CMS indeksleri ile en yüksek korelasyon göstermiştir. WMS-III ve WIAT'ı karşılaştıran çalışmalar, WMS-III işitsel indeksler ve çalışma belleği indeksleri ile WIAT alt testleri arasındaki en yüksek korelasyonu göstermektedir ve bu da CMS ve WIAT arasındaki sonuçlara benzer kompozitler sergilemektedir. WMS-III'ün WAIS-III ile karşılaştırılmasında, VIQ ile daha güçlü bir korelasyona sahip olan işitsel belleğin bir modeli ve PIQ ile yakınsak ve uzaksal geçerliliğin bir göstergesi olarak daha güçlü bir şekilde ilişkili görsel bellek ölçümleri vardır; ilişkili oldukları halde farklı yapıları ölçerler.

Normlar: WMS-R için normatif örnek, her biri 300 ila 16 ila 74 yaşları arasında değişen toplam 50 deneğin altı yaş grubunu içermiştir. Buna karşılık, genel popülasyonun temsili olarak sınıflandırılan WMS-III standardizasyon örneği, 16-89 yaşları arasındaki 1250 kişiyi içermektedir.

Tavsiye edilen kullanımlar: WMS-III, hafıza fonksiyonunun daha ayrıntılı bir analizini sağlar. WAIS-III ile birlikte kullanıldığında, zihinsel yetenek ve hafıza fonksiyonları arasında anlamlı karşılaştırmalar yapılabilir.

 


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.