Wahler Fiziksel Semptomlar Envanteri (WPSI)

Wahler Fiziksel Semptomlar Envanteri (WPSI)

 

Amaç: Bireyin şikayetlendiği fiziksel veya bedensel sorunların derecesini ölçmek için tasarlanmıştır.

Kitle: 16 yaş ve üstü.

Puan: Ham ve ondalık puanlar.

Süre: Uygulama zamanı bildirilmemiştir.

Yazar: H.J. Wahler.

Yayın evi: Batı Psikolojik Hizmetler.

Tanım: Wahler Fiziksel Semptomlar Envanteri (WPSI), bir kişinin yakındığı fiziksel veya bedensel şikayetlerin derecesini ölçmek için tasarlanmış bir araçtır. Wahler, yapı olarak sadece somatik olduğu düşünülen bu şikayetleri özellikle psikolojik nitelikteki öğeleri ortadan kaldırmak için bu envanteri tasarlamıştır. H. J. Wahler 1960'lı yılların sonlarında, profesyonellerin fiziksel ve / veya psikolojik problemlerini tanımlama veya ayırıcı tanısında yardımcı olmak için anketi geliştirmiştir.

Puanlama: Uzman, eksik sayıları ve çifte oranları, toplam madde sayısından çıkarır; daha sonra, kalan tüm derecelendirmeler toplanır ve bağlı oldukları maddelerin sayısına bölünür (toplam sayı eksi (-) eksik ve çift işaretli maddeler). Bu son sayı, WPSI skorunu oluşturur. Bu puanları daha anlamlı hale getirmek için ham puanlar ondalık puanlara dönüştürülebilir ve WPSI kılavuzunda bir ondalık tablosu sunulabilir. Ondalıklar ve karşılık gelen ham puanlar, psikiyatri hastasının WPSI'ye verdiği yanıtlara dayanan normatif verilerden elde edilir.

Güvenirlik: .85 ila .94 arasında olan iç tutarlılık değerleri mükemmeldir. Wahler ayrıca test-tekrar testlere dayanan WPSI'nin güvenilirliğini de ölçmüştür. Envanter, test sırasında somatik şikayetlerin varlığını ölçmek için oluşturulduğundan, fiziksel sorunların hafifletilmesi veya ele iyileştirilmesi mümkün olduğunda, şikâyetlerin zaman içinde değişebileceği düşünülebilir ve bu yüksek bir olasılıktır. O zaman, güvenilirlik katsayılarının zamanın geçişiyle (.45 ila .94) arasında önemli ölçüde değişmesi şaşırtıcı değildir.

 

Geçerlik: Yazar, eş zamanlı geçerliliği, somatik semptomatolojiyi bildirmek ve vurgulamak için “beklenen” olacak gruplardan elde edilen puanlar üzerine dayandırmıştır. Beklendiği gibi, fiziksel engeli vepsikiyatrik sorunları olan bireyler ile Sosyal Güvenlik engelleri için başvuranlar, öğrenci örnekleriyle karşılaştırıldığında daha fazla şikâyet etmiş ve söylenmişlerdir. Wahler, WPSI ile MMPI'nin tüm alt ölçekleri arasında, çoğu ß.05 seviyesinde olan korelasyonlar elde etmiştir. Bununla birlikte, en güçlü ilişki MMPI Hs ve Hy alt ölçekleri ile WPSI arasındaydı.

 

Normlar: Norm grupları, üniversite, fiziksel engelli ve Sosyal Güvenlik tazminat nüfusu için başvuran kişileri kapsamaktadır.

Tavsiye edilen kullanımlar: Klinik ve araştırma ortamlarında tarama yapma amacıyla kullanılması önerilir.

 


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.