Tennessee Benlik Kavramı Ölçeği (TSCS)

Tennessee Benlik Kavramı Ölçeği (TSCS)

 

Amaç: Bireyin öz-değerini açıklayıp özetlemek için tasarlanmıştır.

Kitle: 12 yaş ve üstü.

Puan: Farklı tür ve puan miktarları olan 2 puanlama sistemi.

Süre: (10-20) dakika.

Yazar: William H. Fitts.

Yayın evi: Western Psikolojik Hizmetler.

Tanım: Tennessee Benlik Kavramı Ölçeği (TSCS), bireyin kim olduğunu, ne yaptığını, neyden hoşlandığını ve nasıl hissettiğini tasvir eden 100 öz tanımlayıcı maddeden oluşur. Ölçek, benlik saygısının gerçekçi olduğu derecede bireyin kendine verdiği değer duygusunu ve bu öz-imgenin değişken bir şey olup olmadığını ifade etmeyi amaçlamaktadır. Genel bir öz saygı değerlendirmesi sağlamanın yanı sıra, TSCS, benlik kavramının beş dış yönünü (ahlaki-etik, sosyal, kişisel, fiziksel ve aile) ve üç iç yönünü (kimlik, davranış ve öz-tatmin) ölçer. Ek olarak, iç ve dış boyutların karşılaştırılması, benlik kavramının 15 “özelliğini” saptamayla sonuçlanır.

Puanlama: TSCS iki puanlama sistemine izin verir. Danışmanlık formu 14 profilli puanı içerir: öz eleştiri, 9 benlik saygısı puanı (kimlik, öz-tatmin, davranış, fiziksel benlik, ahlaki-etik benlik, kişisel benlik, aile benliği, sosyal benlik ve toplamı), 3 değişkenlik cevap puanları (ilk 3 benlik saygısı puanları arasındaki değişim, son 5 benlik saygısı puanları arasındaki değişim ve toplamı) ve bir dağılım puanı. Klinik ve araştırma formu 29 profillendirilmiş skor sağlar: danışma formundaki 14 puan ve onu takip eden 15 puan ise şu şekildedir: tepki yanlılığı, net çatışma, toplam çatışma, 6 ampirik ölçek (mutlak savunma, genel uyumsuzluk, psikoz, kişilik bozukluğu, nevroz, kişilik entegrasyonu), değişken belirtiler ve yapılan her tepki türü sayısından oluşan 5 puan.

Güvenirlik: Tüm TSCS ölçekleri için güvenirlik tahminleri, iki haftalık bir dönem boyunca 60 üniversite öğrencisi örneğine uygulanmış ve genel olarak .60 ile .90 arasında değişen tekrar test katsayıları elde edilmiştir.

Geçerlik: Kılavuz, TSCS ölçekleri ile MMPI, Edwards Kişisel Tercih Envanteri ve diğer bazı iyi bilinen ölçekler arasındaki korelasyonları sunmaktadır. Bu korelasyonların büyük bir kısmı önem arz etmektedir. Aslında, MMPI'nin söz konusu olduğu durumda, iki envanterin neredeyse tamamen çakışması gerekir. Araştırmacılar bir dizi faktör-analitik çalışmayı gözden geçirdiler ve hiçbirinin Fitts'in benlik kavramının 15 boyutuna özgü hipotezini desteklemediği sonucuna vardılar.

Normlar: TSCS için birincil norm grubu, 12 ile 68 yaşları arasında değişen 626 kişilik bir örneklemdi. Grup, çeşitli eğitim, sosyal ve ekonomik düzeylerdeki yaklaşık olarak eşit derecede erkek ve kadın üyelerinden oluşmaktaydı. Makul derecede ırksal ve coğrafi çeşitlilik vardır, ancak daha genç olan beyaz katılımcılar, özellikle öğrenciler, temsil edilmektedir.

Tavsiye edilen kullanımlar: TSCS için önerilen kullanım alanları klinik, danışmanlık ve araştırma ortamlarında öz-kavramın değerlendirilmesini içerir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.