Stanford Tanısal Matematik Testi (Kırmızı ve Yeşil Seviyeler)

Stanford Tanısal Matematik Testi (Kırmızı ve Yeşil Seviyeler)

 

Amaç: Bir öğrencinin eksik olduğu belirli matematiksel kavramları tanımlamak için tasarlanmıştır.

Kitle: 1. sınıftan 8. sınıfa kadar.

Puan: Dört puan.

Süre: (95-110) dakika.

Yazar: Leslie S. Beatty, Richard Madden, Eric F. Gardner ve Bjorn Karlsen.

Yayın evi: Psikoloji Kurumu.

Tanım: Stanford Tanısal Matematik Testi (SDMT), bir öğrencinin gerekli olandan daha az ilerleme kaydettiği belirli matematiksel kavramları ve becerileri tanımlamak için tasarlanmıştır. 1. sınıftan 8. sınıfa kadar olan matematiksel içeriği kapsayan test, dört seviyeye (seviye başına iki sınıf) ve üç alana ayrılır: Sayı Sistemi ve Numaralandırma, Hesaplama ve Uygulamalar. Bireysel olarak veya gruplar halinde uygulanabilir ve ayrıca norm referanslı ya da içerik referanslı yorumlamalara izin verir.

Puanlama: Üç alt test, toplam puan ve üç alt testin her biri için ölçeklenmiş puanlara, stanine ve eşdeğer dereceye dönüştürülebilen ham puanlar üretir.

Güvenirlik: Alt testler için güvenilirlik tahminleri KR20 katsayıları ve alternatif form katsayıları olarak sunulmuştur. Güvenilirlik değerleri kabul edilebilir derecede yüksektir, ancak çoğu kullanıcı Tanısal amaçlarla Alan ve Küme puanlarına odaklanmakla daha fazla ilgilenecektir. Kılavuz, hatırı sayılır bir ihtiyatlılık kullanılması durumunda Etki Alanı puanlarının yorumlanabileceğini gösterir. Ancak, birkaç Küme puanı kabul edilebilir bir güven derecesiyle yorumlanabilir çünkü pek çok güvenilirlik değeri .70’e bile ulaşamamaktadır.

Geçerlik: Ölçüt ile ilgili geçerlilik kanıtları, alt testler ile Stanford Başarı Testi'nin ilgili Matematik Testleri arasındaki korelasyonlardan oluşur ve bunların hepsi .66'yı aşmaktadır. Bu değerler alt testler için makul geçerlilik kanıtı oluşturmaktadır.

Normlar: Ulusal standardizasyon örneği sosyoekonomik statü, ilçe kaydı ve coğrafi alan üzerinde katmanlaştırılmıştır. Örneklenen ilçelerin toplam ABD devlet okulları ile coğrafi bölge ve ilçe kayıtlarına ilişkin bir karşılaştırması olumlu bir etki göstermektedir, ancak kılavuzda SES verileri bulunmamaktadır.

Tavsiye edilen kullanımlar: Eğitim ve araştırma ortamlarında matematiksel başarıyı değerlendirmede kullanılması önerilir.

 


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.