Stanford-Binet Zekâ Ölçeği: Dördüncü Baskı (SB: SE)

Stanford-Binet Zekâ Ölçeği: Dördüncü Baskı (SB: SE)

 

Amaç: Bilişsel yetenekleri test etmek için tasarlanmıştır.

Kitle: 2 ila 23 yaşları arası.

Puan: Ölçeklendirilmiş puanlar, alan puanları ve bir Kompozit Puan.

Süre: (30-90) dakika.

Yazarlar: R.L. Thorndike, E.P. Hagen ve J.M. Sattler.

Yayın evi: Riverside Yayıncılık A.Ş.

Tanım: Stanford-Binet Zekâ Ölçeği: Dördüncü Baskı (SB: FE) envanterinin yapımına rehberlik etmesi için üç seviyeli bir hiyerarşik model kullanılmıştır. Model, (a) g (genel bir zekâ faktörü) en üst düzeyde bir yorumlama düzeyini; (b) ikinci seviyede kristalize, değişken ve kısa süreli hafıza faktörlerini ve (c) üçüncü düzeyde sözel akıl yürütme, nicel akıl yürütme ve soyut görsel akıl yürütme gibi daha spesifik faktörler öne sürmektedir. Kompozisyon Puanı en yüksek seviyeyi yansıtır ve ölçekteki en iyi g tahmini olarak kabul edilir.

Puanlama: Ham puanlar üç tür standart puanlara dönüştürülür: alt testler için standart yaş puanları (veya ölçek puanları) (M = 50, SD = 8), alan puanları (M = 100, SD = 16) ve bir Kompozit Puan (M = 100, SD = 16). On beş alt test şunlardır: Kelime bilgisi, Anlama, Anlamsızlık, Sözel İlişkiler, Örütü Analizi, Kopyalama, Matrisler, Kâğıt Katlama ve Kesme, Kantitatif, Sayı Serileri, Denklem Oluşturma, Boncuk Hafızası, Cümle Hafızası, Sayı Hafızası ve Nesne Hafızası.

Güvenirlik: SB:FE'nin Kompozit Puanı, mükemmel bir güvenilirliğe sahiptir. Kompozit Skor için iç tutarlılık güvenirliliği 17 yaş grubu üzerinde .95 ile .99 arasında değişmektedir. Medyan Bileşik Skor güvenilirliği 0,97'dir. Medyan alt test güvenilirliği, Nesne Hafızası için .73’ten ve Kâğıt Katlama ve Kesme için 0,94'e kadar değişir. Alt test güvenirlilikleri, yaş grubuna göre, 10 yaş Nesne Hafızası için .66, 18 ile 3 yaşları arasındaki Örüntü Analizi için .96 değerlerinde değişmektedir.

Geçerlik: SB:FE için Teknik Kılavuz, Ölçeğin ölçüt geçerliliğini araştıran birkaç çalışma sunar. Hem normal hem de istisnai popülasyonlar için Stanford-Binet: Form L-M, WISC-R, WPPSI, WAIS-R ve K-ABC gibi çeşitli başka testlerle karşılaştırmalar yapılmıştır. Kılavuzda bildirilen 13 çalışmada, SB:FE ve bu kriterler arasındaki korelasyonlar en düşük .27 seviyesinde veen yüksek .91 seviyesindedir (Mdn r = .80). SB:FE'nin eşzamanlı geçerliliği, .80 medyan r'si ile desteklenmektedir.

Normlar: Standartlaşma örneği 17 yaş grubunda 5.013 kişiden oluşmakta idi. Kişi sayısı 18-0 ile 23-11 yaş gruplarında 194 iken, 5-0 ile 5-11 yaşları arasında ise 460’a kadar değişmiştir. Örnek, 1980 nüfus sayımı verilerine göre ABD nüfusunun temsili olacak şekilde seçilmiştir. Tabakalaşma değişkenleri arasında coğrafi bölge, topluluk büyüklüğü, etnik grup, yaş, cinsiyet ve sosyoekonomik durum yer almaktadır.

Tavsiye edilen kullanımlar: Eğitimsel, klinik veya araştırma ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.