Stanford-Binet Zekâ Ölçeği: 5. Baskı (SB5)

Stanford-Binet Zekâ Ölçeği: 5. Baskı (SB5)

 

Amaç: Bilişsel yetenekleri test etmek için tasarlanmıştır.

Kitle: 2 ila 85+ yaşları arasındaki bireyler.

Puan: Sözel, Performans ve Tam Ölçek Puanları.

Süre: Katılımcının yaşı ve fonksiyonel düzeyine göre değişir. Çoğu madde süresizdir ve uygulama için genel süreye eklenir.

Yazar: Gale H. Roid.

Yayın evi: Riverside Yayıncılık.

Tanım: Bu beşinci baskı, SB'nin daha önceki baskılarının özelliklerini psikometrik tasarımdaki son gelişmelerle harmanlar. Her yaşta davranışı ölçmek için tasarlanmış ve 1986 baskısında kullanılan puan ölçeği formatı alt testleri önceki baskıların (1916-1937) yaş ölçeği veya fonksiyonel seviye tasarımı ile ilişkilidir. İki yönlendirme alt testi, gelişimsel başlama puanlarını ifade eder ve maddeler bilişsel seviyeye uyarlanarak ölçümde daha büyük bir kesinlik ile sonuçlanır. Beşinci baskı, önceki sürünümlerin aynı alt testlerini ve maddelerin çoğunu içerirken ayrıca bir de global g faktörü ile Stanford-Binet’in Dördüncü Baskısındaki (SB:FE) gibi ikinci düzeydeki birkaç geniş faktörü içermektedir. Onu SB:FE'den ayıran SB5'teki değişiklikler hem sanat eserinin hem de içeriğin ve bazı eklemelerin bazı modernizasyonlarını içerir. SB:FE'nin dört faktörünün aksine, SB5'in şu anda beş faktörü mevcuttur: (Değişken Akıl Yürütme, Bilgi, Kantitatif Akıl Yürütme, Görsel-Mekansal İşleme ve İşler Bellek). Birçok oyuncak ve nesne, erken çocukluk değerlendirmesine yardımcı oldukları için önceki sürümlerden geri kazandırılmıştır. Beş bilişsel faktörün tümünü kapsayan sözel olmayan test modu SB5'e özgüdür. Hem daha yüksek hem de daha düşük çalışma alanları için ölçeklerin aralığı daha doğru bir şekilde genişletilmiştir. Madde ve Kayıt Formlarındaki değişikliklerin, klinik, adli, okul ve mesleki uygulamalar ve yorumları açısından ölçeği daha yararlı hale getirmiş olduğu rapor edilmiştir. Bu basım ayrıca yaşlı katılımcıların yeteneklerini de değerlendirmektedir.

Puanlama: Ham puanlar, yaşa uygun tablolar kullanılarak ölçeklendirilmiş puanlara (M = 10, SD = 3) dönüştürülür. Ölçeklendirilen puanlar Sözel olmayan, Sözel ve Tam Ölçekli IQ ve beş faktör indeksi puanları için toplanır. Bunlar normalleştirilmiş standart puanlardır (M = 100, SD = 15). Yüzdelik orana eşdeğer ve güven aralıkları da elde edilmiştir. Bilgisayarlı puanlama daha hızlıdır, ham puan dönüşümünün daha tutarlı olmasını sağlar ve uygun olduğunda kullanılması önerilir.

Güvenirlik: Bölünmüş öğeler yöntemi kullanılarak ve Spearman-Brown formülüyle düzeltildiğinde, güvenilirlik katsayıları Tam Ölçek Puanı için oldukça yüksektir (.98). Sözel olmayan (.95) ve Sözel (.96) mükemmel bir kararlılık göstermiştir ve Kısaltılmış Batarya (.91) aynı zamanda sadece iki alt testi içerdiği için mükemmel kabul edilir. Beş faktör indeksi puanlarının hepsi 90'ın üzerindeydi ve alt ölçeklerden daha yüksek çıkmıştı, ancak bu oranlar .84 ile .89 arasında değişen diğer bilişsel testlerle karşılaştırılabilir.

Geçerlik: SB:FE'de olduğu gibi, SB5'in geçerliliğini araştırmak için birçok çalışma yapılmıştır. Bu anlamda ilk çalışma SB5 ile SB:FE ve L-M Formları arasındaki ilişkiyi araştırmak için yapılmıştır. SB5 Tam Ölçeği ve SB:FE Kompozit Ölçeği arasında yüksek bir korelasyon (.90) bulunmuştur. Kompozit Ölçeğin yüksek puanları, kullanılan SD'deki farklılıklar ve IQ'daki ülke çapındaki değişimlerle açıklanmıştır (Flynn tarafından belgelendiği üzere yılda 0.3 puan) (1985, 1987). SB5'in Tam Ölçek Puanındaki farklılıklar ve L-M formunun tek puanı belli bir yöndeydi ancak öngörülen kadar büyük değildi.Toplam puanlama ve sözel olmayan yönler arasındaki farklar sebebiyle Tam Ölçek ve Sözel Skor korelasyonları yüksek (.85 ve .88) olarak bulunmuştur. WPPSI-R, WISC-III, WAIS-III, Woodcock-Johnson III Bilişsel Beceri Testi ve W-J III Başarı Testi gibi diğer testlerle de kıyaslamalar yapılmıştır. Tam Ölçek, Sözel IQ ve karşılaştırılabilir puanlar için korelasyonlar .78 ila .84 arasındaydı. Bu kapsamlı analiz, SB5'in kompozit IQ puanları ile önceki SB sürümünün kompozit skorları ve tüm popülasyonlar için kullanılan tüm büyük IQ bataryaları için yüksek bir korelasyon ortaya çıkarmıştır.

Normlar: Standardizasyon 2 ila 85+ yaşları arasında değişen 4.800 denekten oluşmakta idi. Örneklemin ABD nüfusu Sayım 2001'in temsili olmasını sağlamak için özen gösterilmiştir. Tabakalaşma değişkenleri yaş, cinsiyet, ırk / etnik köken, coğrafi bölge ve sosyoekonomik düzeyde olmuştur.

Tavsiye edilen kullanımlar: SB5, zihinsel engel, öğrenme güçlüğü ve küçük çocuklarda gelişimsel bilişsel gecikmelerin tanısında ve zihinsel yetenekli öğrencilerin akademik programlara yerleştirilmesinde kullanılır.

 


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.