Slosson Sözel Okuma Testi (SORT)

Slosson Sözel Okuma Testi (SORT)

 

Amaç: “Çocuklar ve yetişkinler için kelime tanıma düzeylerini hedeflemede bir araç” olarak tasarlanmıştır.

Kitle: Okul öncesi dönemdeki çocuklar ve Yetişkinler.

Puan: Sadece toplam puan.

Süre: (3-5) dakika.

Yazar: Richard L. Slosson ve Charles L. Nicholson.

Yayın evi: Slosson Eğitim Yayınları A.Ş.

Tanım: Slosson Sözel Okuma Testi (SORT), bir kişinin “sözlü kelime tanıma, kelime çağrışımı veya okuma seviyesi” düzeyini değerlendirmek için tasarlanmıştır. Bu araç, tanısal bir ölçüt değildir ve kelime bilgisi ile anlama gibi tüm okuma yönlerini ölçmez. Bir öğrencinin okuma seviyesini belirlemek için bir “hızlı tarama testi” dir.

Puanlama: Bir deneğin bir gruptaki tüm 20 kelimeyi telaffuz etmesi ile bir taban seviyesi elde edilir. Gruptaki 20 kelimenin hiçbiri doğru olarak telaffuz edilemediğinde bir tavana ulaşılır. Her bir test protokolü için temel yönetim ve puanlama prosedürleri yazdırılır. Ham puanlar, sınıf ve yaş eşdeğerleri, yüzdelik derecesi, standart puanlar ve güven düzeyleri de doğrudan protokolde belirlenebilir ve kaydedilebilir.

Güvenirlik: İç tutarlılık ve test-tekrar test tutarlılığı .95'in üzerindedir. Yüksek güvenilirlik, çok sayıda madde içeren SORT'a, test öğelerinin iyi bir örneklemesine ve yalnızca sözel okuma ölçülerek test özgüllüğüne atfedilebilir.

Geçerlik: SORT, çeşitli okuma tanıma ve okuduğunu anlama testleri ile eşzamanlı olarak uygulanmıştır. Woodcock-Johnson Başarı ve Okuma Anlayışı envanterindeki Pararafı Anlama
ve Peabody Bireysel Başarı testindeki Okuduğunu Anlama sırasıyla SORT .68 ve .83 ile korelasyon göstermektedir. SORT aynı zamanda Slosson Zekâ Testiyle yüksek oranda (.87) ilişkilidir.

Normlar: SORT, Slosson Zekâ Testi ile eşgüdümlüdür. Örneklem, okul öncesinden yetişkinlere kadar uzanan 1.331 kişiyi içermektedir. Yazar, örneklemin ABD nüfusunu temsil ettiğini öne sürse de yakın inceleme, coğrafi konum ve meslek statüsü ile ilgili örneklem ve sayım verileri arasında büyük farklılıklar bulunduğunu ortaya koymaktadır. Farklı yaş düzeylerindeki deneklerin sayısında da büyük farklılıklar vardı.

Tavsiye edilen kullanımlar: SORT'un birincil kullanımı bir tarama aracı olmakla birlikte, yazar SORT'un öğrencinin ilerleyişini değerlendirmek, öğrencilerin okuma seviyesini belirlemek ve onların daha fazla tanısal değerlendirmeye ihtiyaç duyup duymadığını belirlemek için kullanılabilir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.