Sınav Kaygısı Envanteri (TAI)

Sınav Kaygısı Envanteri (TAI)

 

Amaç: Sınav kaygısını ölçmek için tasarlanmıştır.

Kitle: Lise ve üniversite öğrencileri.

Puan: Yüzdelik oranlar.

Süre: (8-10) dakika.

Yazar: Charles D. Spielberger.

Yayın evi: Danışmanlık Psikologları Basın A.Ş.

Tanım: Sınav Kaygısı Envanteri (TAI), test kaygısını (TA) duruma özel kişilik özelliği olarak ölçmek için tasarlanmış bir öz rapor envanteridir. TAI, 20 maddeden ya da ifadeden oluşmaktadır ve katılımcılar dört maddelik bir Likert tipi ölçeğinde hazırlanan ve her bir ifadede açıklanan duyguyu ne sıklıkta yaşadıklarını belirtmektedirler. TAI, toplam TA (TAI-T) ölçüsünün yanı sıra iki TA bileşeninin (endişe (W) ve duygusallık (E)) ölçümlerini de sağlamaktadır.

Puanlama: TAI, 20 maddenin basıldığı bir sayfanın bir yüzünde yer alan kısa bir envanterdir. Toplam TAI puanı (TAI-T) tüm 20 maddeye dayanmaktadır. Maddelerin sekizi W bileşenini ve diğer sekizi ise E bileşenini ölçmektedir. Her iki alt ölçeğe yüklenen dört madde, TAI-T puanına katkıda bulunur, ancak W veya E alt ölçeklerinde puanlanmaz. Yüzdelik dereceleri ham puanlardan hesaplanır.

Güvenirlik: TAI-T için test-tekrar test güvenilirlikleri, iki haftadan altı aya kadar değişen zaman dilimlerinde lise, üniversite ve yüksek lisans öğrencileri için rapor edilir. Güvenilirlik değerleri tüm gruplar için iki hafta ila bir aylık dönemler için .80 ila .81 aralığındaydı. Altı ay sonra, bir grup lise öğrencisi için güvenilirlik .62 idi. TAI-T alt ölçekleri için alfa katsayıları .92 ile .96 arasındaydı, TAI-W için .83 ila .91 arasında iken TAI-E için .85 ila .91 arasında değişmekteydi.

Geçerlik: TAI ve alt ölçekleri ile diğer kaygı ölçütleri arasındaki ilişkinin tümü yakınsak geçerliliği sağlamaktadır. (Ör. Sarason Sınav Kaygısı Ölçeği (TAS), Liebert & Morris “Endişe ve Duygusallık Ölçeği (WEQ), STAI Durum ve Sürekli Kaygı Ölçekleri ve STAI Durum Kaygısı Ölçeği sınav stresi koşulları altında uygulanmıştır.) TAI-T skoru ile TMS arasındaki korelasyon, iki skalanın esas olarak aynı yapıyı ölçtüğünü gösterecek kadar yeterince yüksek (.82 ila .83) idi.

Normlar: Normatif örnek lise ve üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır.

Tavsiye edilen kullanımlar: TAI, araştırma ve klinik ortamlarda kullanım için önerilir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.