Semptom Kontrol Listesi-90-Düzenlenmiş (SCL-90-R)

Semptom Kontrol Listesi-90-Düzenlenmiş (SCL-90-R)

 

Amaç: Psikolojik belirti örüntülerini yansıtmak için tasarlanmıştır.

Kitle: Altıncı sınıf okuma seviyesi olan 13 yaş ve üstü yetişkinler.

Puan: Somatizasyon (SOM), Obsesif Kompulsif (O-C), Kişilerarası Duyarlılık (I-S), Depresyon (DEP), Anksiyete, (ANX), Düşmanlık, (HOS), Fobik Endişe (PHOB), Paranoyak Düşünme (PAR), Psikotisizm (PSY) ) ve Ek Maddeler, Küresel Şiddet İndeksi (GSI), Pozitif Belirti Endişe İndeksi (PSDI) ve Pozitif Belirti Toplamı (PST).

Süre: Çoğu kişi için (12-15) dakika, talimatlar için (2-5) dakika.

Yazar: Leonard R. Derogatis

Yayın evi: Ulusal Bilgisayar Sistemleri, A.Ş.

Tanım: Semptom Kontrol Listesi-90-Düzenlenmiş (SCL-90-R), 90 maddelik bir öz bildirim semptom envanteridir. “Bugün dahil olmak üzere son 7 gün” zaman referansı ile birlikte mevcut psikolojik belirti durumunun bir ölçüsüdür. SCL-90-R, SCL-90'ın Anksiyete ve Obsesif-Kompulsif boyutlarındaki psikometrik olarak kusurlu bazı maddelerin yerini almıştır. Test talimatlarındaki belirsizlikler ve endişe sürekliliğinin tanımı da değiştirildi.

Puanlama: Dokuz faktörün her biri için puanlar, o faktörün belirtilerine verilen ortalama derecelendirmedir. Kalan yedi madde herhangi bir belirli faktörü ölçmez, ancak niteliksel olarak değerlendirilir. Üç “global” puan da elde edilmiştir. GSI, tüm 90 maddeye verilen ortalama derecelendirmedir. PST, şikâyet edilen semptomların sayısıdır (yani, sıfırdan yüksek olan maddelerin sayısı). PSDI, 1'den 4'e kadar olan, şikâyet edilen semptomlara verilen (yani, “0” olarak derecelendirilmemiş) ortalama derecelendirmedir. Birincil semptomların her biri için ham puanlar standart puanlara dönüştürülür. Üç küresel indeks vardır; Küresel Şiddet İndeksi (GSI), Pozitif Belirti Endişe İndeksi (PSDI) ve Pozitif Belirti Toplamı (PST).

Güvenirlik: Dokuz semptom boyutu için iç tutarlılık katsayısı alfaları, Psikotisizm için .77, Depresyon için .90'a kadar değişmiştir. Test-tekrar test güvenirlik katsayıları bir hafta tedaviden sonra .80 ila .90 arasında değişmektedir.

Geçerlik: SCL-90-R'nin birkaç geçerlilik çalışması, diğer öz rapor envanterleri ile karşılaştırılabilir eşzamanlı, yakınsak, ayırt edici geçerlik ve yapısal geçerlilik göstermektedir. SCL-90-R'nin bir değişim ölçütü olarak kullanıldığı çalışmaların sonuçları (örn., Farmakolojik etkiler, stres araştırmaları), SCL-90-R'ye en çok üç küresel puan için ve dokuz boyuttan biri ya da diğeriyle ilgili daha fazla bulgular için destek sağlamaktadır.

Normlar: Cinsiyete özgü normlar dört grup için yapılmıştır: Norm A (1002 ayakta tedavi gören yetişkin psikiyatri hastası, Norm B (Hasta olmayan 974 yetişkin), Norm C (423 yetişkin psikiyatri hastası) ve Norm E (Hasta olmayan 806 genç).

Tavsiye edilen kullanımlar: SCL-90-R, tedavi etkinliğini, tedavi ile değişim ölçülerini, psikofarmakoloji sonuçlarını ve araştırma çalışmalarını değerlendirmek için bir sonuç ölçüsü olarak hizmet eder.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.