Rotter Tamamlanmamış Cümleler, İkinci Baskı (RISB)

Rotter Tamamlanmamış Cümleler, İkinci Baskı (RISB)

 

Amaç: “Genel uyum sağlamanın bir tarama aracı olarak” tasarlanmıştır.

Kitle: Üniversite öğrencileri, yetişkinler, lise öğrencileri.

Puan: Genel Ayar İndeksi.

Süre: (20-40) dakika.

Yazar: Julian Rotter, Michael Lah ve Janet Rafferty.

Yayın evi: Psikoloji Kurumu.

Tanım: Rotter Tamamlanmamış Cümlele İkinci Baskısı (RISB), yarı hedef puanlama sistemi ile uyumsuzluğun yansıtıcı bir ölçütüdür. Bu gözden geçirilmiş ve yenilenmiş envanter, kişilik çatışmaları hakkında doğrudan bilgi sağlamaktadır. Puanlama, sezgisel klinik içgörülere bağlı olduğundan, doğru yorumlama için kişilik dinamiğinin bilinmesi gereklidir. Her ne kadar cevaplar, öngörülen güdüsel ihtiyaçlar için niteliksel olarak puanlanabilse de genel bir kural olarak, öznel ölçeklerin yorumlanması, hiç şüphesiz, güvenilmezdir.

Puanlama: Yanıtlar; atlanan ve eksik yanıtlar, birbirine ters düşen yanıtlar, olumlu veya tarafsız yanıtlar temelinde 7 puanlık bir sıra ölçeğinde (yüksek puanlar yüksek uyumsuzluk anlamına gelir) derecelendirilmiştir. Toplam puanlar genellikle 80 ila 205 arasındadır (0’dan 240'a kadar olan bir ölçekte). Bununla birlikte, bireylerin kendine özgü tepkilerindeki çeşitlilik nedeniyle, RISB’ın kolay bir şekilde bilgisayar puanlaması yapılamaz. Bu kaçınılmaz olarak RISB cevaplarının nesnelliği ve puanlama tutarlılığı ile ilgili soruları gündeme getirmektedir.

Güvenirlik: RISB kılavuzunda bildirilen birkaç çalışma, belirsiz güvenilirlik olduğunu göstermektedir. Tutarlılık katsayıları .38 (3 yıl tekrar test aralığı) ile .82 (sadece 1-2 hafta sonra tekrar test) arasında değişmektedir, bu nedenle testin her zaman güvenilir olduğu varsayılmamaktadır. Puanlamadaki bazı tutarsızlıklar oldukça açıktır çünkü puanlayıcılar arası güvenirlik değerleri .72 ila .99 arasında olmasına rağmen, madde güvenilirliği .44 ila .93 arasındadır. Puanlama örnekleri sadece üniversite örneklerine dayandığından, lise ve yetişkin gruplarına uygulanabilirlikleri konusunda bir soru daha vardır. Maddelerin homojen oluşu, testin olumlu bir özelliğidir. Kılavuz, .74 ile .86 arasında değişen iki yarı güvenirlik katsayı tahminlerini ve .69 olan bir Cronbach alfa katsayısını rapor etmektedir. Bu ılımlı madde homojenliği, az miktarda madde fazlalığına işaret eder ve bu da kullanımını haklı çıkaracak yeterli iç tutarlılık anlamına gelir.

Geçerlik: RISB, ağırlıklı olarak yüzeysel geçerliliğine dayanır, böylece madde yanıtları, katılımcıların kendi içgörülerinin eksikliğine ve bilinçli ve bilinçdışı güdülerine bağlı olarak, bozulmaya kolayca uyum sağlayabilir. Envanter, zaman içindeki değişimlerin bir durum göstergesinden ziyade, bir özellik ölçüsü olarak daha etkili bir şekilde kullanılabilir ve durumsal olarak duyarlı olmayabilir. Bu kısıtlamalara rağmen, RISB hem klinik hem de klinik olmayan ortamlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Normlar: Üniversite öğrencileri.

Tavsiye edilen kullanımlar: RISB'nin önerilen kullanımları arasında tarama, zaman içindeki puanlardaki değişikliklerin izlenmesi, grup karşılaştırmaları ve araştırma yer alır.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.