Rogers Cezai Sorumluluğu Değerlendirme Ölçekleri (R-CRAS)

 

Rogers Cezai Sorumluluğu Değerlendirme Ölçekleri (R-CRAS)

 

Amaç: Adli tıp alanındaki psikologlara yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Kitle: Suçlular.

Puan: 5 ölçek.

Süre: Uygulama zamanı bildirilmemiştir.

Yazar: Richard Rogers.

Yayın evi: Psikolojik Değerlendirme Kaynakları A.Ş.

Tanım: Rogers Cezai Sorumluluğu Değerlendirme Ölçekleri (R-CRAS), ceza mahkemesi sistemi içinde adli tıp alanındaki psikologların ihtiyaçlarını karşılamak için Richard Rogers tarafından geliştirilmiştir. Adli tıp profesyonellerin farkında olduğu üzere, yasal delilik yapısı, en azından, insan davranışına yönelik sahip olduğumuz bilgiye zayıf bir şekilde bağlıdır. Hukuk mesleği, yasal deliliğin en az dört farklı “standartını” geliştirmiştir: McNaghten standardı, Dayanılmaz Dürtü standardı, Amerikan Hukuk Enstitüsü standardı ve Suçlu Ama Akıl Hastası standardı. R-CRAS, klinik bilginin değerlendirilmesini standartlaştırmak için şiddet dereceleri kullanılarak tasarlandı, böylece cezai sorumluluk ile ilgili kararın belirsizliği en aza indirildi.

Puanlama: R-CRAS tarafından üretilen beş ölçek şunlardır: hasta güvenilirliği, organisite, psikopatoloji, bilişsel kontrol ve davranışsal kontrol. 30 maddenin her biri, artan şiddetin referans noktasına karşı (örneğin, hiç bilgi için 0 değeri; mevcut ya da uygulanabilir olmayan maddeler için 1; Klinik olarak önemsiz olanlar için 2; ve artan şiddet dereceleri için 3 ila 6 değerleri) derecelendirme şeklinde ölçeklenir.

Güvenirlik ve Geçerlik: 111 müvekkil ve sanığa dayanan çapraz doğrulama çalışması, beş R-CRAS alt ölçeğinin her biri için kappa güvenilirliklerini tahmin etmiştir; Sonuçlar, .68 ve .63’ten (sırasıyla orjinal ve çapraz doğrulama örneği olmak üzere) 1.00 arasında değişmiştir. İlgili kararların puanlayıcılar arası güvenilirliği, orijinal örnek için .93 ve çapraz doğrulama örneği için 1.00 idi. Bu araştırma, beş alt ölçeğe karşı aklı başında ve deli olarak değerlendirilen bireyler açısından ayırt edici bir analizi de içermektedir. Rogers et al., bireyleri %72 oranında aklı başında ve %99 oranında da çılgın olarak belirleyerek doğru bir sınıflandırmasını yapar.

Normlar: Standartlaştırılmış örnek “aklı başında” ve “deli” müvekkil ve sanıklardan oluşmakta idi.

Tavsiye edilen kullanımlar: R-CRAS'ın adli bir ortamda bir değerlendirme aracı olarak kullanılması önerilir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.