Psikososyal Ağrı Envanteri (PSPI)

Psikososyal Ağrı Envanteri (PSPI)

 

Amaç: Kronik ağrı sendromlarında psikososyal faktörlerin etkisini değerlendirmek için tasarlanmıştır.

Kitle: Yetişkinler.

Puan: Toplam puan.

Süre: (120) dakika.

Yazar: Robert K. Heaton, Ralph A. W. Lehman ve Carl J. Getto.

Yayın evi: Psikolojik Değerlendirme Kaynakları A.Ş.

Tanım: Psikososyal Ağrı Envanteri (PSPI), kronik ağrı sendromlarında psikososyal faktörlerin etkisini değerlendirmek için tasarlanmış 25 maddelik, sekiz sayfalık yapılandırılmış bir ankettir. Cihazın gelişimi, psikososyal faktörlerin, bireyin tepkisine ve kronik ağrıya uyumuna önemli ölçüde katkıda bulunduğunu gösteren sağlam kanıtlara dayanmaktadır. PSPI için maddeler araştırma ve teoriden türetilmiştir.

Puanlama: Değerlendirilen psikososyal faktörler şunlardır: 1) ağrı davranışı (örneğin; çalışırlık süresi ve yatakta geçen süre), 2) sosyal donatı, 3) hayat değişiklikleri, 4) hukuki ihtilaf, 5) maddi durum, 6) alkol kullanımı, 7) uyuşturucu kullanımı. 8) baş etme stratejileri, 9) sosyal çevre ve 10) çevresel stres. Bunlara ek olarak, değerlendirmenin bir parçası olarak, hastalara, kişisel ve aile öykülerine, geçmiş ve günümüzdeki tıbbi geçmişlerine ve ağrı ve tıbbi tedavilere yönelik reaksiyon ve ayarlara ilişkin sorular sorulur.

Güvenirlik ve Geçerlik: Literatürde Psikososyal Ağrı Envanteri ile ilgili aslında tek bir çalışma raporlaması ortaya çıkmıştır. Yazarlar tarafından hiçbir güvenilirlik çalışması tamamlanmamıştır. Ayrıca, rapor edilen geçerlilik verileri yeterli değildir. Yine de PSPI'nin oldukça iyi bir ayırt edici güce sahip olduğu görülmektedir. Kronik ağrı çeken 32 kişiden oluşan bir örnekte, uzmanlar bağımsız değişken olarak PSPI'yi kullandılar. Bunun sonucunda basamaklı-ayırt edici fonksiyon analizinin, tıbbi tedaviyi başarıyla tamamlayan hastaların %94.4'ünü ve ağrı tedavisi ve tıbbi tedaviye cevap vermeyen 32 hastanın % 85'ini yordamada başarılı olduğu ön bulguları rapor etmişlerdir.

Normlar: Envanter, Colorado Sağlık Bilimleri Merkez Üniversitesi Çokdisiplinli Ağrı Kliniğinde görülen ve yaş ortalaması 45.3 olan 169 kronik ağrı hastası (95 kadın ve 24 erkek) üzerinde denenerek, (SD = 12.5) doğrulanmıştır. Normatif örneklemin ortalama yaşına rağmen, bu envanter tüm yetişkin kronik ağrı hastalarının işleyişini değerlendirmek için uyarlanabilir.

Tavsiye edilen kullanımlar: PSPI, araştırma ve klinik ortamlarda ağrıyı etkileyen psikososyal faktörleri değerlendirmek için bir ölçüm olarak önerilmektedir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.