Psikolojik Tarama Envanteri (PSI)

Psikolojik Tarama Envanteri (PSI)

 

Amaç: Kısa ve öz bir zihinsel sağlık tarama cihazı olarak tasarlanmıştır.

Kitle: 16 yaş ve üstü.

Puan: 5 puan.

Süre: (15) dakika.

Yazar: Richard Lanyon.

Yayın evi: Araştırma Psikologları Basın, A.Ş.

Tanım: Psikolojik Tarama Envanteri (PSI), “daha yoğun ilgi görebilecek kişileri tespit etmede kullanılacak” bir tarama aracı olarak tasarlanan, doğru-yanlış olarak işaretlenmesi gereken 130 madden oluşan bir özbildirim anketidir. Tanısal bir araç olmayı amaçlamamakla birlikte, daha kapsamlı muayene veya tedavi için sevk edilmesi gereken 16 yaşın üzerindeki insanları tespit etmek için tasarlanmıştır. PSI, bireysel veya grup ortamında uygulanabilir.

Puanlama: PSI için ölçekler şunlardır: Diskomfort (Di), İfade (Ex), Yabancılaşma (Al), Sosyal Uyumsuzluk (Sn) ve Savunuculuk (De). Bu beş ana ölçek, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan T-Skorlarına dönüştürülür. Ham puanlardan T-Skorlarına dönüşüm ya eldeki tablodaki değerlere bakılarak ya da doğrudan bir profil sayfasına puanların grafiğini çizerek yapılabilir. Erkek ve kadınlar için ayrı normlar mevcuttur.

Güvenirlik: Beş ölçeğin iç tutarlılıkları .51 (De) ila .85 (Di) arasındadır. On gün sonra test-tekrar test güvenilirliği .73 (Al) ile .89 (Sn) arasında değişmiş ve bir ay sonra ise Sn için güvenilirlik .95'e yükselirken hem Al hem de De ölçekleri 66 korelasyon göstermişlerdir.

Geçerlik: Pek çok çalışma PSI puanlarını MMPI, California Psikolojik Envanteri (CPI), Eysenck Kişilik Envanteri (EPI) ve Maudsley Kişilik Envanteri (MPI) gibi diğer kişilik araçları ile ilişkilendirmiştir. Genel olarak, PSI’nin yapısal geçerliliği iyi değerlere sahiptir. Yabancılaşma Ölçeği, F, Sc, Pa MMPI Ölçekleri ile ve hatta daha düşük bir derecede olan ve değişen derecelerde patoloji örnekleri sergileyen Pt Ölçekleri ile ilişkilidir. Sosyal uygunsuzluk ölçeği MMPI üzerinde Fd ve ayrı bir ölçek olan heyecan arama ile ilişkilidir. Ayrıca Marlowe-Crowne Toplumsal Duyarlılık Ölçeği (SDS) ile güçlü bir negatif korelasyona sahiptir. Diskomfort Ölçeği, Dışadönüklük Ölçeğinin, Si ile güçlü bir negatif korelasyonu, MPI ve EPI Dışadönüklük Ölçeği ile güçlü pozitif bir ilişkisi varken, MMPI’nin Pt Ölçeği ve MPI’nin Nörotisizm Ölçeği gibi çeşitli kaygı indeksleri ile olumlu korelasyonlar gösterir. Savunma Ölçeği, MMPI’nin L ve K Ölçekleri ile yakından ilişkilidir.

Normlar: Ülkenin yaş dağılımı ve ortalama eğitim düzeyini temsil eden 100 erkek ve 100 kadın, standardizasyon grubunu oluşturmuştur.

Tavsiye edilen kullanımlar: PSI klinik ve araştırma ortamlarında bir tarama cihazı olarak önerilmektedir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.