Peabody Resim-Kelime Testi – Düzenlenmiş (PPVT-R)

Peabody Resim-Kelime Testi – Düzenlenmiş (PPVT-R)

 

Amaç: Standart Amerikan İngilizcesi için alıcı dil becerilerini (işitme), kelime dağarcığını ve resimlerle kelime(kavram) gelişimini belirlemek için kullanılan bir performans testidir.

Kitle: 2.5 ila 40 yaşları arası.

Puan: 1 puan.

Süre: (10-20) dakika.

Yazarlar: Lloyd M. Dunn, Leota M. Dunn, Gary J. Robertson ve Jay L. Eisenberg.

Yayın evi: Amerikan Rehberlik Servisi.

Tanım: Peabody Resim-Kelime Testi-Düzenlenmiş (PPVT-R), alıcı dilin bir ölçüsü olarak tasarlanmıştır ve 1959'da yayınlanan orijinal Peabody Resim-Kelime Testi'nin (PPVT) yerini almıştır. PPVT-R önceki birçok özelliği korumaktadır. Örneğin, iki formdan (L ve M) oluşur, sözel veya sözel olmayan bir olanak sağlar, bireysel olarak uygulanır ve belli bir süresi yoktur (uygulama süresi tipik olarak sadece 15-20 dakika gerektirse de). PPVT-R 350 madde içerir ve bu da onu, 300 madde içeren PPVT'den daha güvenilir ve ayrımcı hale getirir.

Puanlama: Puan, toplam tavan skorundan hataları çıkararak elde edilir.

Güvenirlik: Test kılavuzunda .61 ile .88 arasında iç tutarlılıklar ve standardizasyon örneğinden .71 ile .91 arasında alternatif form güvenilirlik değerleri raporlanır. Ayrıca, alternatif form denkliği, karşılaştırma araçları ile incelendiğinde, Form M tipik olarak Form L'den biraz daha yüksek standart skor eşdeğerlerini üretir.

Geçerlik: PPVT-R standart puanları PPVT IQ, WISC-R IQ ve Stanford-Binet IQ testleri ile karşılaştırıldığında, ortalama PPVT-R skorları önemli derecede düşüktür. Ancak, iki çalışmadan elde edilen sonuçlar, PPVT-R ve McCarthy Çocuk Yetenekleri Ölçekleri arasındaki karşılaştırılabilir ortalama standart puanları göstermektedir. KVT-R standart puan eşdeğerleri ile Wechsler Tam Ölçek IQ, Stanford-Binet IQ ve McCarthy Çocuk Yetenekleri GCI Ölçekleri gibi çeşitli “g faktör” puanları arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalardan .16 ile .78 arasında değişen korelasyonlar elde edilmiştir. Bununla birlikte, korelasyon katsayıları .40'dan .60'a kadar daha yaygındır. Bu korelasyonlardan ortaya çıkan belirsizlik katsayıları sınırlı paylaşılan varyans olduğunu göstermektedir. Bu nedenle PPVT-R skorları zekâ testi puanları olarak yorumlanmamalıdır. Yordama geçerliliği (veya uzun vadeli geçici tutarlılık) verisi mevcut değildir.

Normlar: PPVT-R, 1979'da 2 ila 19 yaş aralığında her yaş grubunda ve her cinsten 100 çocuk ile toplamda 4.100 çocuk ve genç örnekleminde standartlaştırılmıştır. Ayrıca, yaşları 19 ila 24, 25 ila 29, 30 ila 34 ve 35 ila 40 arasında değişen her bir yaş için yaklaşık 200 yetişkin ile 828 yetişkin örneğinde standardize edilmiştir. Cinsiyet, yaş, coğrafi bölge, mesleki geçmiş, ırksal-etnik ve kentsel-kırsal nüfus dağılımları için çocuk örneklemi 1970 Birleşik Devletler Nüfus Sayımı yaklaşık verilerine göre seçilmiştir.

Tavsiye edilen kullanımlar: Önerilen kullanımlar araştırma ve eğitim uygulamalarını içerir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.