Peabody Resim-Kelime Testi – 3.Baskı (PPVT-III)

Peabody Resim-Kelime Testi – 3.Baskı (PPVT-III)

 

Amaç: Alıcı kelime başarısı ve sözel yetenek testi olarak tasarlanmıştır.

Kitle: 2: 6 ila 90+ yaşları arasındaki (İngilizce konuşan) bireyler.

Puan: Standart puanlar 40 ile 160 arasında değişir.

Süre: Çoğu insan için (11-12) dakika.

Yazar: Lloyd M. Dunn ve Leota M. Dunn.

Yayın evi: Amerikan Rehberlik Servisi.

Tanım: Peabody Resim-Kelime Testi- Üçüncü Basım (PPVT-III) 1959 PPVT ve 1981 PPVT-R versiyonlarının güncellenmiş halidir. İki paralel form ile bireysel olarak uygulanmış, zamanlanmamış, norm referanslı ve geniş aralıklı bir testtir. Her formdaki 204 madde, bir resim plakası oluşturan ve siyah beyaz 4 resimden oluşan 12 maddelik 17 kümeye ayrılmıştır. Orijinal PPVT, testin her bir formunda 150 olan 300 uyaran kelimesini kullanmıştır. PPVT-III madde havuzunun geliştirilmesinde cinsiyet, bölge, ırk veya etnik yapı tarafından önyargılı uyaran kelimeleri ortadan kaldırmak için ulusal denemeler kullanılmıştır. Testin iki paralel formu vardır, sözlü veya yazılı cevap gerektirmez ve testi yapan tarafından okunması gerekmez.

Puanlama: Test yapılırken hızlı ve objektif puanlama yapılır. Ham puanlar normatif puanlara dönüştürülür.

Güvenirlik: 25 standartlaştırılmış yaş grubu için alfa güvenirlik değerleri .92 ve .98 arasında olup, her iki form için .95'lik bir medyan ile güvenirlik sağlamıştır. Her iki form için 25 yaş grubu iki yarı güvenilirlik katsayıları, .94 değerindeki bir medyan ile .86 ila .97 arasında değişmektedir. Alternatif form güvenirliği .94 medyan ile.88-.96 korelasyon değerleri arasında değişmektedir.

Geçerlik: WISC-III VIQ puanları ile PPVT-III formu A ve B skorlarının korelasyonları .91 ve .92; KAIT Kristalize IQ puanları .87 ve .91 ve K-BIT Kelime skoru.82 ve .80 arasındadır. Sözel olmayan puanlar için biraz daha düşük korelasyon puanları yordanmıştır; WISC-III PIQ .82 ve .84 ile; KAIT Fluid IQ, .76 ve.85 ve K-BIT matris skoru .65 ve .62'dir. WISC-III üzerinde tam ölçekli IQ .90 ve .90, KAIT Karma IQ .85 ve .91, K-BIT karma puanı ise .78 ve .76 idi.

Normlar: Normatif örneklem 2725 kişiden oluşmaktadır. Orijinal PPVT sadece Tennessee'de yaşayan beyaz çocuklarda standartlaştırılırken, PPVT-III'ün normatif örneği 1994 ABD Sayımının verileriyle eşleşecek şekilde seçilmiştir. Örnek, her yaş grubu cinsiyet, ırk / etnik köken, coğrafi bölge ve SES ile belirlenmiştir. Sadece İngilizce konuşmaya ve anlamaya kararlı olan bireyler teste dahil edilmiştir.

Tavsiye edilen kullanımlar: PPVT-III, okul öncesi çocukların dilbilimsel ve bilişsel gelişimin bir göstergesi olarak kelime edinimi için test edilmesinde yararlıdır. Evde, okulda ve toplumda konuşulan dil İngilizce ise sözel yetenek, üstün zekâ ve zekâ geriliği için bir tarama aracı olarak kullanılabilir. Grup testlerinde kötü performans gösteren kişiler ya da yazılı dil problemleri olanlar veya okuma bilmeyenler için de yararlı bir testtir. Dil bozukluğu olan bireyler için dilbilimsel potansiyelin bir ölçüsünü sağlayabilir ve konuşma gerektirmediği için otistik, içine kapanık veya psikotik sorunları olanlar için yararlıdır. Serebral palsi veya görsel-algısal problemleri olan bireyler de bu teste dahil olabilirler.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.