Peabody Bireysel Başarı Testi (PIAT)

Peabody Bireysel Başarı Testi (PIAT)

 

Amaç: Akademik başarı ölçüsü olarak tasarlanmıştır.

Kitle: K-12 sınıfları.

Puan: 6 puan.

Süre: (30-40) dakika.

Yazar: Lloyd M. Dun and Frederick C. Markwardt, Jr.

Yayın evi: Amerikan Rehberlik Servisi, A.Ş.

Tanım: Peabody Bireysel Başarı Testi (PIAT), norm referanslı ve bireysel olarak uygulanan akademik başarı ölçüsüdür. Test, anaokulu öğrencilerinden başlayarak on ikinci sınıfa kadar birlikte kullanılabilecek beş içerik alanında geniş kapsamlı bir tarama ölçüsü sağlamak için tasarlanmıştır. PIAT'ın kapsadığı içerik alanları 1) matematik, 2) okuma algısı, 3) okuduğunu anlama, 4) yazım ve 5) genel bilgiler. Test materyalleri, öğrencilere uyaran öğelerini bir arada sunan iki taraflı ressam sehpası olarak sunulmuştur. Böylelikle uzman, ressam sehpasının bir tarafında öğrencilerin uyaran öğelerini görürken diğer tarafında da verilen talimatları görebilir. Bu format, değerlendirme sürecini kolaylaştırır ve hem uzman hem de öğrenci için işeri daha kolay bir hale getirir.

Puanlama: PIAT, ilgili alanlardan altı puan üretir: matematik, okuma algısı, okuduğunu anlama, yazım, genel bilgi ve toplam puan.

Güvenirlik: Test-tekrar test güvenirlik katsayıları (Pearson çarpım-moment korelasyonları), K, 1, 3, 5, 8 ve 12. sınıflardaki 50-75 öğrencinin yeniden test edilmesine dayanılarak hesaplanmıştır. Testler arasında bir ay ara verilmiştir. Sonuçta Telaffuz ve Okuma Algısı için elde edilen güvenirlik katsayıları sıraysıyla anaokulunda .42 iken üçüncü sınıfta .94'e kadar değişmiştir. Genel medyan güvenilirlik katsayısı ise .78 idi. Medyan katsayı değerleri açısından, tutarlılık konusundaki en büyük değer, toplam test (.89) ve Okuma Algısı (.89) iken en az değerler ise Okuduğunu Anlama (.64) ve Yazım (.65) idi.

Geçerlik: PIAT'ın geliştirilmesinde kullanılan titiz madde seçiminin yeterli içerik geçerliliğini desteklediğine inanılmaktadır. PIAT puanlarının akademik yeterlilik ölçeği göz önüne alınarak eşzamanlı geçerlilik, Peabody Resim-Kelime Testi (PPVT) ve A Formu ile karşılaştırılarak hesaplanmıştır. Elde edilen ürün-moment korelasyon katsayıları, anaokulda .42 medyandan üçüncü sınıfta .69 medyan değerine kadar değişmektedir. Alt test katsayıları aralığı, Yazım için .40'dan Genel Bilgiler için .68 medyanına kadar değişmiştir. PIAT'ın PPVT, Form A ile alt testlerinin genel katsayısı .57'dir.

Normlar: Toplam örneklem 2.559 öğrenciden oluşmaktadır. Bu öğrenciler, devlet okullarından rastgele seçilerek cinsiyete (%50 erkek, %50 kız), yaşa, ırka (%84.4 beyaz, %11,3 siyahi, %4.3 diğer) ve sosyoekonomik düzeylere göre dengelenmiştir.

Tavsiye edilen kullanımlar: PIAT, eğitim, klinik ve araştırma ortamlarında akademik başarı için bir tarama ölçüsü olarak önerilmektedir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.