Peabody Bireysel Başarı Testi – Düzenlenmiş (PIAT-R)

Peabody Bireysel Başarı Testi – Düzenlenmiş (PIAT-R)

 

Amaç: Bireyin akademik başarısına yönelik bir veri elde etmek için tasarlanan bir ankettir.

Kitle: K-12 sınıfları.

Puan: Altı içerik alanında puanlar.

Süre: Süresiz.

Yazar: Frederick C. Markwardt, Jr.

Yayın evi: Amerikan Rehberlik Servisi, A.Ş.

Tanım: Peabody Bireysel Başarı Testi (PIAT-R), bireysel olarak yönetilen, norm referanslı akademik başarı ölçüsü olan, şimdi ise klasik Peabody Bireysel Başarı Testi’nin (PIAT) düzenlenmiş halidir. Test, anaokulundan 12. sınıf öğrencilerine kadar kullanılabilecek altı içerik alanında geniş kapsamlı bir tarama ölçüsü sağlamak için tasarlanmıştır.

Puanlama: PIAT-R kapsamındaki içerik alanları 1) Genel Bilgiler, 2) Okuma Algısı 3) Okuduğunu Anlama, 4) Matematik 5) Yazım ve 6) Yazılı Anlatım.

Güvenirlik: PIAT-R'nin iki yarı güvenilirliği, anaokulundaki Matematik için .84 ve üçüncü sınıftaki Okuma Algısı için .98 değerindedir. Toplam test için medyan iki yarı güvenilirliği 0,98'dir. Üç istisna dışında, Kuder-Richardson güvenirlik değerlerinin tümü 90'lar civarındaki değerlere kadar kümelenir ve yüksek derecede içerik homojenliğine işaret eder. Test-tekrar test güvenirliği 2-4 haftalık periyotlar arasında, bileşik alt korelasyonlar için düşük ila üst .90, bireysel alt testler için ise .80 ile .90 arasında değişmektedir. Seviye II Yazılı Anlatım için puanlayıcılar arası güvenirlilik dereceleri, 5. ve 8. sınıflar için .49 ve 11. sınıflar için .81 arasındadır.

Geçerlik: PIAT-R'nin kapsam geçerliliği, testteki öğelerin seçimiyle belirlenmiştir. PIAT-R'nin geliştirilmesinde kullanılan titiz madde seçiminin yeterli kapsam geçerliliğini desteklediğine inanılmaktadır. Yapısal geçerlilik üç yöntemle oluşturulmuştur: 1) gelişimsel değişiklikler, test puanlarının yaş veya dereceyle artış gösterdiği boyut; 2) orijinal FIAT (toplam test için medyan r = .88) ve Peabody Resimli Kelime Testi-Revize (medyan r = .72) dahil olmak üzere diğer testlerle korelasyonlar ve 3) faktör analitik teknikleri.

Normlar: Toplam örneklem, her sınıftan (K-12) 100 ile 150 arasında ve anaokulu seviyesinden 159 kişi ve 33 topluluktan 1.563 kişiden oluşmuştur. Bu öğrenciler, devlet okullarından (% 91,4) ve 11 özel okuldan rasgele seçilmiştir ve cinsiyet, (%49,9 erkek, %50.1), yaş, ırk (%73.3 beyaz, %14.3 siyahi, %9.7 İspanyol, %3.2 diğer) ve sosyoekonomik düzey göz önüne alınarak dengelenmiştir.

Tavsiye edilen kullanımlar: Eğitim veya araştırma ortamlarında öğrenci başarısını değerlendirmek için tasarlanmıştır.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.