Paulhus Yanıltma Ölçekleri

Paulhus Yanıltma Ölçekleri

 

Amaç: Toplum tarafından daha kolay kabul edilen ve arzulanan yanıtları barındıran testlere cevap verme eğilimini ölçmek için tasarlanmıştır.

Kitle: 16 yaş ve üstü.

Puan: İzlenim Yönetimi, Kendi Kendine Yeterliliğin Geliştirilmesi.

Süre: (5-7) dakika.

Yazar: Delroy L. Paulhus.

Yayın evi: Multi-Health Sistemleri A.Ş.

Tanım: Ayrıca, Versiyon 7 Dengeli İstendik Yanıt Verme Envanteri (BIDR) olarak bilinen Paulhus Yanıltma Ölçekleri (PDS), sosyal olarak kabul edilebilir veya istenen cevaplar verme (SDR) eğilimini ölçmek için tasarlanmış 40 maddelik bir öz bildirim anketidir. BIDR'nin daha önceki düzenlemelerinden yola çıkarak yavaş yavaş gelişmiş ve iki farklı SDR biçimini ölçmektedir; kendini kandırma ve izlenim yönetimi. Yanıltma stilleri teorilerine göre, “kendini kandırma” psikanalitik çatışmaları yansıtan psikolojik olarak tehdit edici düşünceleri ve duyguları reddetmek için bilinçsiz bir süreci temsil eder ve “diğer yanıltma” kendini geliştirmeye yönelik bilinçli çarpıtmayı temsil eder.

Puanlama: PDS'nin iki ölçeği, sosyal olarak arzu edilen iki farklı tepki biçimini belirlemek için tasarlanmıştır. İzlenim Yönetimi (IM), abartılı öz tanıtımların, numara yapma veya yalan söylemenin bilinçli kullanımını içerir ve durumsal öz-sunum taleplerine aşırı duyarlılık gösterdiği düşünülmektedir. Kendi Kendine Yeterliliğin Geliştirilmesi (SDE), içgörü eksikliği ve kendi kendini temsil etme konusunda bilinçsiz bir önyargıyı yansıtan dürüst ama abartılı öz tanıtımları verme eğilimini yakalamayı amaçlamaktadır. İki alt ölçeğin madde içeriği rasyonel olarak öz-bildirimdeki iki önyargıyı yansıtmak ve ayırmak için oluşturulmuştur.

Güvenirlik: PDS alt ölçekleri için iç güvenirlik alfa katsayısı ve toplam PDS skoru dört örnek için tatmin edicidir. SDE ölçekleri için katsayılar .70 - .75 ve IM ile PDS toplam katsayıları .81 - .86 arasında değişmektedir.

Geçerlik: Faktör analizinde, SDE, arzu edilen cevaplamanın diğer faktör ölçümleri ile güçlü bir şekilde ilişkilidir ve IM, ikinci faktörle gruplandırılmıştır. IM ölçeği, yalan ölçekleri olarak bilinen bir dizi ölçü ve rol yapma ölçekleri ile büyük ölçüde ilişkilidir. Yüksek SDE'nin narsisizm veya belirli savunma mekanizmalarına bağlanması için girişimlerde bulunulmuştur. Kılavuzda, yakınsak geçerlilik, yapısal geçerlilik ve PDS ile alt ölçeklerinin ayırt edici geçerliliği ile ilgili bir dizi çalışma rapor edilmiştir. PDS'nin ve BIDR'nin, kılavuzda belirtilmeyen klinik ve adli amaçlar için önemli bir yazılı kaynaklar bütünü vardır; bu, PDS'nin değerinin, sosyal olarak arzu edilen cevaplamanın bir ölçüsü olarak ek bir teyidini temin eder. Genel olarak, belirtilen çalışmalar ve doğrulama süreci, Eğitim ve Psikolojik Test Standartlarında belirtilen test onaylama için psikometrik standartları karşılamaktadır.

Normlar: PDS, genel popülasyondan büyük bir yetişkin örnek (n = 441) ve aynı zamanda PDS’yi kullanan yazar ve diğer araştırmacılar tarafından toplanan üniversite öğrencisi, askeri ve hapishane popülasyonundan alınan örnekler kullanılarak standardize edilmiştir. Örnek demografisi ve kullanılan örnekleme teknikleri ile ilgili bilgiler test kılavuzunda yer almamaktadır ve toplumsal açıdan arzu edilen cevapta cinsiyet veya yaş farklılıkları ele alınmamaktadır.

Tavsiye edilen kullanımlar: PDS, diğer envanterle eşzamanlı olarak uygulandığından, yanıtlarını çarpıtan ve yanıtlarının dürüstlüğünü etkileyen bireyleri belirlemede faydalıdır. PDS, yüksek-testli herhangi bir test durumunda, öz rapor test cevaplarının geçerliliğini kontrol etmek için kullanılabilecek değerli bir araç olarak görülmelidir. Bununla birlikte, sosyal istenirlik araştırmasında süregelen ihtilaflar, adli ve insan kaynakları ortamlarında PDS'yi daha fazla doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulması konusunda bazı kaygılar gündeme gelmiştir. Narsistik eğilimlerin göstergelerinin düşük bir IM-yüksek SDE profili ile ilişkili olması ya da bir "baskılayıcı modelinin" yüksek bir IM-yüksek SDE profili ile ilişkili olması ampirik bir soru olarak kalır. Bununla birlikte, çeşitli IM-SDE kombinasyonları ve ilgili cevap ve kişilik stilleri arasındaki ilişki, araştırma ve klinik uygulamada test edilecek yararlı ve ilginç hipotezler üretmektedir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.