Onaltı Kişilik Faktör Anketi (16PF)

Onaltı Kişilik Faktör Anketi (16PF)

 

Amaç: Nesnel bir kişilik testi olarak tasarlanmıştır.

Kitle: 16 yaş ve üstü.

Puan: Sten puanları.

Süre: 30-60 dakika.

Yazar: Raymond B. Cattell.

Yayın evi: Kişilik ve Yetenek Testi Enstitüsü, A.Ş.

Tanım: Onaltı Kişilik Faktör Anketi (16PF), çok maddeli bir formatta düzenlenmiş 16 çok boyutlu kişilik özelliklerinin objektif bir testidir. Genel olarak, bu özelliklerin her birine (birincil ölçekler) normlu referanslar sağlar. Raymond B. Cattell tarafından 1949 yılında, bireysel “kaynak kişilik özelliklerinin” geniş, çok amaçlı bir ölçütü olarak kavramsallaştırılmış ve geliştirilmiş olan 16PF, çok yönlü olarak pek çok sayıda popülasyona uygundur. Bireyin başa çıkma becerisinin küresel bir temsilini, kişinin sürekli ve aktif bir işlem ortamına karşı tepkisel duruşunu ve bireyin kişisel davranış için belirli çevresel koşulları doğru bir şekilde algılayabilmesini sağlar.

Puanlama: 16 birincil faktörün her biri için katılımcının ham puanı, belirli cevapların nihai ham puana doğru özetle “1” veya “2” olarak sayıldığı ağırlıklı bir prosedürle elde edilir. Bu ağırlıklı veya ağırlıksız miktarlar daha sonra, yanıtın büyüklük aralığına ve cevap verenin bireysel normatif demografiklerine dayanarak belirli bir sten skorunun tanımlandığı tablo ekinde istenen normatif skor tablolarıyla karşılaştırılır. Bu sten skoru profil formuna girilir ve daha sonra yorumlama kolaylığı için grafiksel olarak tasvir edilir.

Güvenirlik: Test-tekrar test yöntemi ile kısa aralıklar (tekli veya çoklu gün) verilerek hesaplanan güvenilirlik katsayıları, sadece büyüklükleri .70 büyüklüğün altına düşen düzensiz örneklerle göreceli olarak kabul edilebilir katsayıları göstermektedir. Sabit katsayılar için uzun aralıklar (birkaç hafta) boyunca yürütülen test-tekrar testlerin büyüklükleri beklenen şekilde azalır. Form A ve B karşılaştırıldığında, farklı test formlarından elde edilen birincil faktör ölçekleri arasındaki korelasyonlar nadiren .50'den büyüktür. Form C ve D için .50’nin daha azı veya daha fazla katsayı vardır.

Geçerlik: Form A ve B'nin her bir formunun geçerlik katsayıları en az .70 büyüklükte yedi ölçeği olduğu en yüksek toplam doğrudan geçerliliğe sahip olduğu bildirilmiştir. Form A, B, C ve D için dolaylı yapı geçerlilikleri, her bir birincil ölçek büyüklüğü ile 16PF'deki toplam kalan birincil ölçek büyüklükleri arasındaki ilişki derecesini temsil eden çoklu korelasyon katsayıları biçiminde de bildirilmiştir. Tahmin edilebileceği gibi, korelasyon katsayıları sadece iki örnekte .80 büyüklüğün altına düşmektedir: Zekilik için .63 ve Hayal Gücü için .74.

Normlar: Normlar, lise bir ve sonuncu sınıftaki gençler, üniversite öğrencileri ve ülke çapında nüfus sayımları için şu anki ABD Sayım Bürosu ile orantılı olarak uygulanmıştır.

Tavsiye edilen kullanımlar: 16PF'nin klinik ve araştırma ortamlarında kişilik değerlendirmesi için kullanılması önerilir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.