Myers-Briggs Tip Göstergesi (MBTI)

Myers-Briggs Tip Göstergesi (MBTI)

 

Amaç: Jungian teorisine göre bireyleri sınıflandırmak için tasarlanmıştır.

Kitle: Lise ve üniversite öğrencileri.

Puan: Verilen dört boyutta iki tür puan.

Süre: Belirtilmemiş.

Yazarlar: Isabel Briggs Myers ve Katharine C. Briggs.

Yayın evi: Danışman Psikologlar Basın A.Ş.

Tanım: Myers-Briggs Tip Göstergesi (MBTI), Carl Jung'un bilinçli psikolojik teorisinin uyarlamasına göre bireyleri sınıflandırmaya çalışan zorunlu yönlendirici bir özbildirim envanteridir. Gelişigüzel ve çeşitli olarak algılanan insan davranışlarının aslında oldukça düzenli ve tutarlı olduğu varsayımı vardır. Bu görüş, gözlemlenen değişkenliğin “insanların algı ve yargılamayı kullanmayı tercih etme biçimlerindeki belli temel farklılıklar” nedeniyle olduğunu ileri sürmektedir. MBTI, “tüm davranışların mutlak beklentilerinden ziyade daha fazla test ve doğrulama için hipotezler” olarak görülmelidir.

Puanlama: MBTI, bireyleri teorik olarak bağımsız dört boyut ile sınıflandırır. Birinci boyut ya dışa dönük (E) ya da içe dönük (I) olarak dünyaya yönelik genel bir tutumdur. İkinci boyut olan algı, bir işlevi tanımlar ve duyu (S) ile sezgi (N) olarak ikiye bölünür., aynı zamanda bir fonksiyon olan üçüncü boyut, işleyişi ifade eder. Bilgi alındıktan sonra, bir düşünce (T) veya duygu (F) tarzında işlenir. Son boyut, algılamaya (P) karşı (J) yargılamaktır.

Güvenirlik: Test-tekrar test aralıkları beş haftadan 21 aya kadar, güvenirlik katsayıları E-I için 0,73 ile .83, S-N için .69 ila .87, T-F için .56 ila .82 ve J-P için .60 ila .87 arasında değişmektedir. İç tutarlılığı ölçen Phi katsayısı tahminleri .55 ila .65 (E-I), .64 ila .73 (S-N), .43 ila .75 (T-F) ve .58 ila .84 (J-P) arasındadır. Bu güvenilirlikler diğer özbildirim raporlarına benzer özellikler taşımaktadır.

Geçerlik: MBTI kılavuzu, diğerlerinin yanı sıra Allport-Vernon-Lindzey Değerler Çalışması (AVL), Cray-Wheelwright Psikolojik Tip Anketi (Jungian Tipi Araştırması olarak da bilinir), Edwards Kişisel Tercih Programı (EPPS), Kişilik Araştırma Envanteri (PRI), Akademik Yetenek Sınavı (SAT) ve Strong Vocational Interest Blank (SVIB) ile korelasyon verileri sağlar. On altı Kişilik Faktör Testi (16PF) ve Rokeach Dogmatism Ölçeği de MBTI ile korelasyon göstermiştir. Bu sayısız korelasyon çalışması, “. . . Zengin kanıtların toplanmış olduğunu ve Jung teorisi ile oldukça tutarlı sonuçlar ortaya çıktığını” ifade etmektedir. Bireysel MRTI ölçekleri ile ilgili verilerin incelenmesi, davranışları ve tutumları göstermekte ve MBTI'nin yapı geçerliliği için güçlü bir argüman öne sürmektedir.

Normlar: Genel yetişkin örnek dağılımı yoktur; Lise veya üniversite dağılımları karşılaştırma gruplarıdır. Azınlıklar veya mavi yakalı işçiler hakkında küçük deneysel bilgiler mevcuttur.

Tavsiye edilen kullanımlar: Araştırma veya klinik ortamlarda kullanım için önerilir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.