Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri-2 (MMPI-2)

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri-2 (MMPI-2)

 

Amaç: Psikopatolojinin değerlendirilmesi için objektif kişilik testi olarak tasarlanmıştır.

Kitle: Yetişkinler.

Puan: Çeşitli ölçekler için rapor sonuçları.

Süre: (40-90) dakika.

Yazar: Starke Hathaway ve J. Charnley McKinley.

Yayın evi: Minnesota Üniversitesi.

Tanım: Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri-2 (MMPI-2), kişilik, duygusal ve davranışsal bozuklukların bir dizi ana modelini değerlendirmek için tasarlanmış geniş tabanlı bir testtir. Bir katılımcının, doğru-yanlış olarak seçim yapıp işaretlediği 567 ifadeden oluşur. Test, genel gereksinimlerin karşılanmadığını belirleyen dahili kontroller sağlar.

Puanlama: Envanter, sekizi geleneksel olarak klinik ölçek olarak adlandırılan ve klinik profili sağlayan alt birimlerde puanlanır. Klinik ölçekler: Ölçek 1 (Hipokondri-hastalık hastalığı); Ölçek 2 (Depresyon); Ölçek 3 (Histeri); Ölçek 4 (Psikopatik Sapma); Ölçek 6 (Paranoya); Ölçek 7 (Psikasteni); Ölçek 8 (Şizofreni); ve Ölçek 9 (Hipomani). Orijinal madde havuzundan iki tane ölçek daha eklenmiştir ve sekiz klinik ölçekle birlikte Ölçek 5 (Erkeklik-kadınlık) geliştirilmiştir. Kısa bir süre sonra Ölçek 0 (Sosyal Girişim) da eklenerek klinik profilin geçerliliğini tahmin etmek için üç ek ölçek daha tasarlanmıştır. L (Yalan) Ölçeğinin, çoğu insanın itiraf etmeye razı olduğu, nispeten önemsiz bir zayıflıkla ilgili ifadeleri vardır. F (Sıklık) Ölçeği, envanterin orijinal standardizasyon grubunun %10'undan daha azında belirtilmiş şekilde yanıtlanmış ifadelerden oluşur. K Ölçeği, gerçek psikopatolojiyi gizlemeye çalışan katılımcıyı yakalamak için tasarlanmıştır.

Güvenirlik: Yeni MMPI-2 temel puanları ile ilgili güvenilirlik bilgileri, 7 günlük bir aradan sonra yeniden test edilen 82 erkek ve 111 kadın üzerinde yapılan test-tekrar test verileriyle hesaplanmıştır. Korelasyon katsayıları erkeklerde .67'den .92'ye (medyan r = .82) ve kadınlarda .58'den .91'e kadar değişmiştir (medyan r = .79).

Geçerlik: MMPI-2 için ek geçerlilik göstergeleri geliştirilmiştir. FB (Back F) ölçekleri, envanteri geçersiz bir şekilde tamamlaması muhtemel olan kişileri belirler. Ayrıca, VRIN (Değişken Tepki Tutarsızlığı) ve TRIN (Doğru Yanıt Tutarsızlığı) ölçekleri, bir deneğin tutarsız veya çelişkili biçimlerde tepki verme eğiliminin bir formatını sağlar.

Normlar: Federal Hint rezervasyon ve çeşitli askeri üslerdeki bireylerin orantılı örneklerinin yanı sıra, 18 ve 90 (1-138 erkek ve 1,462 kadın) yaşları arasındaki deneklerden oluşan MMPI-2 için standardizasyon örneği, Kaliforniya, Minnesota, Kuzey Carolina, Ohio, Pensilvanya, Virginia ve Washington'daki topluluklardan alınmıştır.

Tavsiye edilen kullanımlar: Kullanımlar hem araştırma hem de klinik ortamlarda tarama, değerlendirme, seçim ve tahmin uygulamalarını içerir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.