Minnesota Çok Değişkenli Kişilik Envanteri (MMPI)

Minnesota Çok Değişkenli Kişilik Envanteri (MMPI)

 

Amaç: Psikopatolojinin değerlendirilmesi için objektif kişilik testi olarak tasarlanmıştır.

Kitle: Yetişkinler.

Puan: Çeşitli ölçekler için rapor sonuçları.

Süre: (40-90) dakika.

Yazar: Starke Hathaway ve J. Charnley McKinley.

Yayın evi: Minnesota Üniversitesi.

Tanım: Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), 16'sı tekrarlanan 550 ifadeden oluşur ve psikopatolojinin değerlendirilmesi için kişilik testi olarak tasarlanmış objektif bir sözel envanterdir. Yinelenen ifadeler, tarayıcı puanlamada ilk denemeyi kolaylaştırmak için başlangıçta dahil edilmiştir. Artık bu amaç için ihtiyaç duyulmasalar da envanterde yer almaktalardır.

Puanlama: Envanter, sekizi geleneksel olarak klinik ölçek olarak adlandırılan ve klinik profili sağlayan alt birimlerde puanlanır. Klinik ölçekler: Ölçek 1 (Hipokondri-hastalık hastalığı); Ölçek 2 (Depresyon); Ölçek 3 (Histeri); Ölçek 4 (Psikopatik Sapma); Ölçek 6 (Paranoya); Ölçek 7 (Psikasteni); Ölçek 8 (Şizofreni); ve Ölçek 9 (Hipomani). Orijinal madde havuzundan iki tane ölçek daha eklendi. Sekiz klinik ölçekle birlikte Ölçek 5 (Erkeklik-kadınlık) geliştirilmiştir. Kısa bir süre sonra Ölçek 0 (Sosyal Girişim) eklendi. Klinik profilin geçerliliğini yordamak için ilaveten üç ölçek tasarlanmıştır. L (Yalan) Ölçeği, çoğu insanın itiraf etmeye hazır olduğu her biri yaygın ve nispeten önemsiz zayıflıklar olan 25 ifadeye sahiptir. F (Sıklık) Ölçeği, envanterin orijinal standardizasyon grubunun %10'undan daha azı tarafından belirlenmiş şekilde cevaplandırılan 64 ifadeden oluşmaktadır. K Ölçeği, gerçek psikopatolojiyi gizlemeye çalışan katılımcıyı yakalamak için tasarlanmıştır.

Güvenirlik: Test-tekrar test güvenilirliklerinin manuel aralıklarda .50'ler ile .90'lar arasında değişmekte olduğu rapor edilmiştir. Ölçek 2 gibi belirli ölçekler zamanla oldukça değişkenlik gösterirken, Ölçek 1 gibi daha fazla “karakteristik” olan diğer ölçeklerin test-tekrar test güvenirliliğinin çok daha yüksek olduğu görülmektedir.

Geçerlik: MMPI'nin geçerliliği, incelenen popülasyona ve cevaplanacak sorulara göre değişir. Envanter binlerce çalışmanın konusu olmuştur ve görünüşte ciddi derecede rahatsız olan ve demografik olarak orijinal Minnesota normatif örneği (yani beyaz ve orta sınıf) gibi olanların teşhisi konusunda en iyi çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Envanter, farklı ırklardan veya kültürlerden olanlar gibi bu popülasyondan farklı gruplar ile daha az geçerlilik göstermektedir.

Normlar: Ölçüt grupları Minnesota Üniversitesi hastanelerinden seçilmiştir.

Tavsiye edilen kullanımlar: Kullanımlar hem araştırma hem de klinik ortamlarda tarama, değerlendirme, seçim ve tahmin uygulamalarını içerir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.