Millon Klinik Çok Eksenli Envanteri – II (MCMI-II)

Millon Klinik Çok Eksenli Envanteri – II (MCMI-II)

 

Amaç: Psikiyatrik tarama ve klinik tanı konusunda yardımcı olmak için klinik bir ölçü olarak tasarlanmıştır.

Kitle: Yetişkin klinik popülasyonları.

Puan: 10 klinik kişilik skorları.

Süre: (25) dakika.

Yazar: Theodore Millon.

Yayın evi: Ulusal Bilgisayar Sistemleri, A.Ş.

Tanım: Millon’un kişilik ve psikopatoloji teorisine dayanarak, Millon Klinik Çok Eksenli Envanter-II (MCMI-II), özetle psikolojik veya psikiyatrik tedavi gören yetişkinler için 22 kişilik bozukluğu ve klinik sendromların bir ölçüsünü sağlar. Hem Axis I hem de Axis 11 bozukluklarının değerlendirilmesine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış olan MCMI-II, psikiyatrik tanıdaki klinisyenlere yardımcı olabilir, hastanın kişilik tipini ve başa çıkma davranışını dikkate alan ve hastanın kişiliğine dayalı tedavi kararlarını yönlendiren bir tedavi yaklaşımı geliştirebilir.

Puanlama: MCMI-II, 10 klinik kişilik yapısı ölçeği, 3 ciddi kişilik patolojisi ölçeği, 6 klinik sendrom ölçeği, 3 düzenleyici indeksi ve 1 geçerlilik indeksinden oluşmaktadır.

Güvenirlik: MCMI II'nin güvenirliği genel olarak sağlam olmakla birlikte Axis II ölçekleri, Millon tarafından tahmin edilen en yüksek tutarlılığı göstermektedir. Ayrıca normal deneklerde klinik deneklerden belirgin şekilde daha yüksek tutarlılık katsayıları saptanmıştır. Millon aynı zamanda yüksek puan ve çift yüksek puan konfigürasyonlarının tutarlılığını da de test etmiştir. Yüksek puan kodlarının bir ay süresince oldukça istikrarlı olduğunu ve aynı ölçekte yüksek puan alan 168 denekten yaklaşık üçte ikisinin olduğunu bildirmektedir. Çift-yüksek-puanlı konfigürasyonlar için, %25’i, geriye kalan %19’u ile aynı iki ölçeğe ulaşarak yüksek bir ölçek elde eder ancak tersi şekilde. Norm örnekleminin bir parçasını temel alan Millon, iç tutarlılıkların oldukça yüksek olduğunu bildirmektedir. 22 klinik ölçeğin ortalaması .89'dur ve aralık .81 ila .95 arasındadır.

Geçerlik: Kapsamlı madde çakışması nedeniyle, bu cihazın faktör yapısından emin olamamaktayız. Ancak, yapıların üst üste binmesine dayanan çakışmalar da vardır; yani, kişilik bozuklukları hiçbir şekilde farklı oluşumlar değildir.

Normlar: MCMI-II cihazı için normlar, çeşitli DSM-III ve DSM-III-R tanılarını temsil eden 1.292 erkek ve kadın klinik deneklerin ulusal bir örneğine dayanmaktadır. Kliniklerde, hastanelerde ve özel uygulamalardaki ayaklı tedavi gören hastalar ve ayaktan hastalar, denekleri oluşturmakta idi. MCMI-II kılavuzu, örneklemdeki cinsiyet, yaş, medeni durum, din ve diğer faktörlerin dağılımını açıklar.

Tavsiye edilen kullanımlar: MCMI-II, temel olarak duygusal, sosyal veya kişilerarası güçlükler için ruh sağlığı hizmetleri gerektiren bireylerle klinik ortamlarda kullanılır.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.