Millon Ergen Kişilik Envanteri (MAPI)

Millon Ergen Kişilik Envanteri (MAPI)

 

Amaç: Ergenler için nesnel bir kişilik ölçüsü olarak tasarlanmıştır.

Kitle: 13 ila 18 yaşları arası.

Puan: 8 kişilik tarzı boyutları.

Süre: Belirtilmemiş.

Yazar: Theodore Millon, Catherine J. Green ve Robert B. Meagher, Jr.

Yayın evi: NCS Profesyonel Değerlendirme Hizmetleri.

Tanım: Millon Ergen Kişilik Envanteri (MAPI), 13 ila 18 yaşlarındaki ergenlerde bir takım kişilik boyutlarını, endişeleri ve davranışsal ilişkileri değerlendiren doğru-yanlış tarzında nesnel bir kişilik ölçüsüdür.

Puanlama: Envanter, Millon’un kişilik tipleri teorisine dayanan kişilik stillerini ölçen sekiz ölçekten oluşmaktadır; Denek güvenliği ve cinsel olgunlaşmanın kabulü gibi konuların sebep olduğu kaygılar için tasarlanan dört ölçek ve deneklerin gerçek davranışlarını değerlendiren dört ölçek. MAPI, kişilik stilinin her biri için yaygın-kişilik-özellik verilerine göre ayarlanan normatif puanları, ifade edilen endişeyi ve davranışsal korelasyon ölçekleri ifade etmektedir. Bir raporda, üç ölçek setinin her biri için puanlar yorumlanır, tek tek öğelere kayda değer yanıtlar tanımlanır, uygulanabilir DSM-III-R tanıları listelenir ve tedavi planlamasında kullanım için tedavisel sonuçları tartışılır.

Güvenirlik: İki test-tekrar test çalışması genellikle kabul edilebilir aralık içinde geçerlilik katsayıları üretmiştir. 20 MAPI ölçeğinin iç tutarlılığının analizi, .74 değerinde medyan katsayısı ile .67 ila .84 arasında bir ortalama güvenirlik katsayısı üretmiştir. Bulgular bu tip ölçekler için kabul edilebilir aralıktadır.

Geçerlik: İçsel geçerlilik, 20 ölçeğin her birindeki toplam puanları 150 test maddesinin her birinin istatistiksel korelasyonu kullanılarak, ilk ölçek-yapım aşamasının tamamlanmasının ardından oluşturulmuştur. Teorik olarak uyumsuz olandan başka bir ölçekle orta derecede bir korelasyon (genellikle .30 veya daha yüksek) sergileyen test öğeleri bu ölçeğe eklenmiştir. MAPI'nin nihai formunun tamamlanmasının ardından daha fazla geçerlilik araştırması yapılmıştır. Genel olarak, MAPI'nin 20 bireysel ölçeği, California Psikolojik Envanteri, 16 PF ve Edwards Kişisel Tercih Çizelgesi'nin ilgili ölçekleri ile beklenen yönde ılımlı korelasyonlar sergilemektedir.

Normlar: Test, 13 ila 19 yaşları arasında değişen “klinik” ve “klinik dışı” denek grupları üzerinde uygulandı. Normal grup, Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli yerlerinde bulunan bir dizi kentte kamuya açık ve mahalli okullarına kayıtlı 1.071 erkek ve 1.086 kadından oluşuyordu. Klinik grup 430 ergenden oluşmakta olup bunların 325'i ayakta tedavi gören ve 105'i yatan hasta idi. Örnek, %84 beyaz, %11 siyahi, %3 İspanyol, %1 Oryantal ve %1 diğer kategorilerinden oluşmakta idi. Standartlaşma örneği, genel nüfus içindeki sosyoekonomik durum grupları için tahmini yüzdeleri kabaca eşleştirmiştir.

Tavsiye edilen kullanımlar: MAPI klinik ve araştırma ortamlarında kullanım için tavsiye edilir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.