Millon Çok Eksenli Klinik Envanteri (MCMI)

Millon Çok Eksenli Klinik Envanteri (MCMI)

 

Amaç: Deneklerdeki psikopatolojinin varlığını ve tipini değerlendirmek için tasarlanmıştır.

Kitle: Yetişkinler.

Puan: 20 puan.

Süre: (20-40) dakika.

Yazar: Theodore Millon.

Yayın evi: NCS Yorumlamalı Puanlama Sistemleri.

Tanım: Millon Çok Eksenli Klinik Envanteri (MCMI), “Yanıt veren kişinin ne tür bir kronik psikopatolojisi var?” sorusuna cevap veren 175 maddelik doğru-yanlış bölümlerinden oluşan bir envanterdir. MCMI, Modern Psikopatolojide (1969) önerilen Millon taksonomisinin doğrudan bir işlemleştirmesidir. Metin, şu şekilde bir taksonomi sunar: (1) problemin şiddeti, (2) belirtilerin korelasyonu veya kümelenmesi, (3) dörde iki (aktif-pasif) bozukluk matrisi, (4) bir döngüsel sirkumfiler kümesini açıklamak için ilgili patonomonik işaretler, (5) hastalık öncesi kişilik ve şiddetli sağlık bozulması arasındaki süreklilik ve (6) biyolojik, durumsal ve kişilik faktörleri arasındaki ayrılık.

Puanlama: Sonuçlar 20 puan üretmektedir: 8 temel kişilik tipi (şizoid, kaçıngan, bağımlı, histrionik, narsistik, antisosyal, kompulsif, pasif agresif), 3 patolojik kişilik sendromu (şizotip, sınırda kişilik bozukluğu, paranoyak), 6 orta şiddetteki semptom bozukluğu ölçekleri (anksiyete, somatoform, hipomanik, distimi, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı), 3 şiddetli semptom bozukluğu (psikotik düşünme, psikotik depresyon, psikotik kuruntular). Bunlara ilaveten, fazladan 2 korelasyon ölçeği muhtemel teste girme distorsiyonunu belirleme ve uyarlamada kolaylaştırır. Kılavuz, puanlama şablonlarının kasıtlı olarak kullanılamamasına rağmen açık yönetim talimatları sağlar. Test, standart puanlardan ziyade taban oran puanlarını kullanır.

Güvenirlik: Güvenirlik çalışmaları, 1 haftalık test-tekrar test güvenirlik katsayılarının Temel Kişilik Ölçekleri için .87, Patolojik Kişilik Sendromları için .85 ve Semptom Bozukluğu Ölçekleri için .81 olduğunu göstermiştir. 5 haftalık aralıklar ile test-tekrar test katsayılarının .82, .77 ve .67 değerlerinde olduğu saptanmıştır. Kuder-Richardson 20 katsayıları sırasıyla Temel Kişilik Tipleri, Patolojik Kişilik Sendromları ve Semptom Bozuklukları Ölçekleri için sırasıyla .83, .90 ve .82'dir.

Geçerlik: Geçerlilik ile ilgili olarak, MCMI, Belirti Tehlike Kontrol Listesi-90 (SCL-90), Psikolojik Tarama Envanteri (PSI) ve MMPI (temel ölçekler artı Wiggins İçerik Ölçekleri) ile teorik olarak beklenen ve klinik olarak anlamlı modellerde korelasyon göstermektedir.

Normlar: Yataklı ve ayakta tedavi gören klinik örneklem.

Tavsiye edilen kullanımlar: MCMI klinik ve araştırma ortamlarında tanısal kullanım için tasarlanmıştır.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.