Millon Çok Eksenli Klinik Envanteri - 3. Baskı (MCMI-III)

Millon Çok Eksenli Klinik Envanteri - 3. Baskı (MCMI-III)

 

Amaç: Kişilik bozuklukları ve klinik sendromlar alanlarında tedavi bilgileri sağlamak için tasarlanmıştır.

Kitle: 8. sınıf okuma düzeyi olan 18 yaş ve üzeri yetişkin klinik popülasyonu.

Puan: 28 klinik kişilik puanı Modifiye İndeksler (4), Klinik Kişilik Modelleri (11), Şiddetli Kişilik Patolojisi (3), Klinik Sendromlar (7) ve Şiddetli Klinik Sendromlar (3).

Süre: Yaklaşık 25 dakika.

Yazarlar: Theodore Millon, Roger Davis ve Carrie Millon.

Yayın evi: NCS Pearson.

Tanım: Millon Çok Eksenli Klinik Envanteri-3. Baskı (MCMI-III) devam eden araştırmaları, kavramsal gelişmeleri ve DSM-IV'deki değişiklikleri temsil eden MCMI-II'nin bir güncellemesidir. Kişilik, duygusallık ve testi uygulama tutumuyla ilgili çok çeşitli bilgileri değerlendiren standartlaştırılmış bir özbildirim anketidir. MCMI-III, 28 ölçek üreten 175 madde içerir. MCMI-II'deki değişiklikler Depresif ve TSSB ölçeklerinin eklenmesini içerir. MCMI-II'nin 175 toplam maddesinin devamlılığını sağlayan 90 yeni madde ve aynı kalan 85 madde vardır. Değişikliklerin çoğu, patolojiyi saptama yeteneğini artırmak için semptomların şiddeti ile ilgili idi. Ölçekteki maddeler azaltılmış, kilitlenme doğruluğu 953'ten 440'e düşürülmüş ve öğe başına olası puanlar 3'ten 2'ye indirilmiştir. Envanterin, diğer kişilik envanterine göre kısa, güçlü bir teorik temeli vardır, yönetim ve puanlama basittir ve çok eksenli bir formata sahiptir.

Puanlama: MMCI-III, 28 p \ klinik kişilik ölçeklerinden, Değişen İndekslerden (Açıklama, İstenebilirlik, Alçaltma, Geçerlik), Klinik Kişilik Modellerinden (Şizoid, Kaçıngan, Depresif, Bağımlı, Histrionik, Narsistik, Antisosyal, Agresif (Sadist), Kompulsif, Pasif-Agresif (Negativist), Kendi Kendini Engelleyen), Şiddetli Kişilik Patolojisi (Şizotip, Sınırda Kişilik Bozukluğu, Paranoyak), Klinik Sendromlar (Anksiyete, Somatoform, Bipolar:Manik, Distimi, Alkol Bağımlılığı, Uyuşturucu Bağımlılığı, Travma Sonrası Stres Bozukluğu), Ağır Klinik Sendromlar (Düşünme Bozukluğu, Ağır Depresyon, Kuruntulu Rahatsızlık).

Güvenirlik: MCMI-III için iç tutarlılık ölçüleri güçlüdür. Alfa katsayıları 26 ölçeğin 20'si için .80'i aşmaktadır. Depresyon ölçeği .90 ve Kompulsif ölçeği .66 değerindeydi. Test-tekrar test güvenirliği, 5-14 gün arayla, ortalama .91 değerindeki medyan ile eşit derecede yüksek idi.

Geçerlik: Faktör analizi, ölçeklerin organizasyonunu destekler. MCMI-III ve ilgili araçlar arasında, örneğin MCMI-III Ağır Depresyon (.74) ve Distimi (.71) ile ilişkili Beck Depresyon Envanteri arasında birçok korelasyon yapılmıştır. MMPI-II ve MCMI-III Ağır Depresyon (.71) ve Distimi (.68) arasında da yüksek korelasyonlar bulunmuştur. Bazı şaşırtıcı sonuçlar olsa da orta veya düşük korelasyonlar ile, bulguların çoğu beklenen yönde olmuştur.

Normlar: Envanter psikiyatrik hastalara uygulanmış ve psikiyatrik popülasyondaki spesifik bozukluğun yaygınlığını hesaba katan yeni bir ağırlık skoru olan Taban Puan Skoru (BRS) kullanılmıştır. Normatif veriler ve transformasyon skorları tamamen klinik örneklere dayanmaktadır ve yalnızca sorunlu duygusal ve kişilerarası semptomları kanıtlayan veya profesyonel psikoterapi veya psiko-tanısal değerlendirme geçiren bireyler için geçerlidir.

Tavsiye edilen kullanımlar: MCMI-III, temel olarak duygusal, sosyal veya kişilerarası zorluklar için ruh sağlığı hizmetleri almaları gereken bireylerle klinik ortamlarda kullanılır. Bir gözlemci, bu testi profesyonel yaşamı boyunca alana yapılan en büyük katkılardan biri olarak kabul ettiğini belirtmektedir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.