McCarthy Çocuk Yetenekleri Ölçekleri (MSCA)

McCarthy Çocuk Yetenekleri Ölçekleri (MSCA)

 

Amaç: Okul öncesi çocukların yeteneklerini değerlendirmek için tasarlanmıştır.

Kitle: 2.5 - 8.5 yaşlarındaki çocuklar.

Puan: Altı ölçek puanları.

Süre: (45-60) dakika.

Yazar: Dorothea McCarthy.

Yayın evi: Psikoloji Kurumu.

Tanım: McCarthy Çocuk Yetenekleri Ölçekleri (MSCA), okul öncesi çocukların yeteneklerini değerlendirmek için kullanılan bir ölçüm cihazıdır.

Puanlama: MSCA sonuçları altı ölçek puan üretir: sözel, algısal-performans, nicel, bileşik (genel bilişsel), bellek, motor.

Güvenirlik: MSCA kılavuzunda, McCarthy standardizasyon örneğinden elde edildiği gibi test puanlarının iç tutarlılığı ve stabilizesi hakkında bilgi sağlar. Genel Bilişsel İndeks (GCI) için iç tutarlılık katsayıları ortalama 2.5 ve 8.5 yaş arasındaki 10 yaş grubunda .93 olarak bulunmuştur. Diğer beş Endeks Ölçeği için ortalama güvenirlik katsayıları .79 ile .88 arasındaydı. Kılavuzda, test-tekrar test güvenirliği hakkında, bir ay aralığındaki, üç yaş seviyesinde gruplandırılmış 125 çocuktan oluşan bir örnek üzerinde bilgiler yer almaktadır. GCI için ortalama katsayı .80, korelasyonlar ise diğer ölçekler için .69'dan .89'a kadar değişmiştir. Uzun ve kısa vadeli tutarlılık ile ilgili diğer çalışmalar, GCI için sırasıyla .81 ve .84 oranındaki güvenirlik katsayılarına yol açmıştır. Bilişsel ölçeklerin güvenirlik katsayıları .62 ile .76 arasında değişmektedir. Motor Ölçeği, güvenilir tek ölçek olarak ortaya çıkmaktadır (r = 33).

Geçerlik: Kılavuza göre, MSCA'nın içeriği ve altı ölçeğin organizasyonu, esas olarak McCarthy'nin kapsamlı öğretimi ve klinik deneyimlerine dayanan “sezgisel ve işlevsel değerlendirmeler” yoluyla belirlenmiştir. Her yaş grubu için belli bir faktör ortaya çıkmasa da beş yaş grubuna ait standartlaştırma verilerinin ve ayrı siyahi ve beyaz grupların analizi, normal çocuklarda bataryanın yapı geçerliliğine genel olarak iyi bir katkıda bulunmuştur. Sonuçlar ayrıca, bir çocuğun MSCA İndeksi puanlarının bilişsel ve motor yetenek alanlarındaki gerçek ve anlamlı performansı yansıttığını kanıtlar. Test sonuçlarına göre bu sonuçların başlıca pratik çıkarımı, bir çocuğun güçlü ve zayıf yönlerinin, başlangıçta McCarthy tarafından önerildiği gibi, Ölçek Endekslerindeki farklılıkların yorumlanması yoluyla belirlenebilmesidir.

Normlar: Test, 1970 ABD Nüfus Sayımı verilerine göre, ırk, coğrafi bölge, babanın mesleki statüsü ve gayri resmi olarak kentsel-kırsal ikamet ile katmanlanmış 1.032 çocuktan oluşan bir örnek üzerinde standartlaştırılmıştır. Test kullanıcılarının puanların anlamı konusundaki güvenlerini etkileyen en büyük sorun, ayrıcalıklı çocukların standartlaşma örneğinden çıkarılmasıdır.

Tavsiye edilen kullanımlar: MSCA, tarama ve tanılama kararlarında faydalı bir yardımcıdır.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.