Kolej ve Üniversite Çevre Ölçekleri (CUES)

Kolej ve Üniversite Çevre Ölçekleri (CUES)

 

Amaç: Öğrencilerin kampüse hâkim olan atmosfer hakkındaki düşüncelerini değerlendirmek için tasarlanmıştır.

Kitle: Üniversite öğrencileri.

Puan: Yedi puan.

Süre: (30) dakika.

Yazar: C. Robert Pace.

Yayın evi: Eğitimsel Test Hizmeti.

Tanım: Kolej ve Üniversite Çevre Ölçeklerinin (CUES) amacı kampüsün kültürel, sosyal ve entelektüel iklimini kurumların tanımlamasına yardımcı olmaktır. 160 adet maddeden oluşan envanter, yedi ölçekte gruplandırılmış olan bireylere veya gruplara uygulanabilir.

Puanlama: Pratiklik, topluluk, farkındalık, uygunluk, burs, kampüse karşı tutum, öğretim kalitesi ve fakülte-öğrenci ilişkileri olmak üzere CUES yedi puan sağlayabilmektedir. CUES sadece grup puanları sağlar. Grup puanları, öğrencilerin yüzde 66 ya da daha fazlasının belirtilen yönde cevap vermesiyle elde edilen sayıların eklenmesiyle, öğrencilerin yüzde 33'ünün ya da daha azının belirtilen yönde doğru cevap vermesiyle ve daha sonra olumsuz puan olasılığından kaçınmak için 20 puan eklenmesiyle elde edilir.

Güvenirlik: CUES puanlarının kurumsal farklılıklar ölçütü olarak güvenilirliği Cronbach'ın alfa katsayısı ile belirlenmiştir. Bunlar .89 ila .94 arasındadır. Kılavuz, bir ya da iki yıllık bir süre zarfında araştırmacıların karşılaştırmalı örneklerinden yapılan test-tekrar test karşılaştırmaları ya da 25 farklı kolej ve üniversite için nitelikli araştırmacı olarak değerlendirilen farklı grupların puanlarının karşılaştırılmasını özetlemiştir. Bulgu, tek bir kurum içindeki farklı grupların yüzde 80'inin 3 puan veya daha az farkla ve yüzde 90'ının 4 puan veya daha az farklılık göstermesidir.

Geçerlik: Kılavuz, CUES ölçek puanları ile ortalama SSAT puanları tarafından ölçülen kolej yetenekleri ve çok çeşitli diğer faktörler arasındaki iç korelasyon ilişkilerini gösteren geniş bir tablo seti sunmaktadır. Bu farklı ilişkiler beklentilerle makul ölçüde uyumlu olsa da araştırmacılar bu bilginin hala üniversite ortamının ne olduğu ve CUES'in neyi ölçtüğü sorusun çözülmediğini kaydetmiştir.

Normlar: Normatif verilerin elde edilmesi, bölge, seviye veya program, kontrol biçimi (pubik veya özel) ve kurum türü (sosyal bilimler, öğretmenler koleji, vb.) açısından kategorize edilen 100 kurumdan oluşan bir örneklem için sayıların veya oranların basit bir ortalamasını içeren iki yaklaşım arasında bir uzlaşma gerektirmiştir.

Tavsiye edilen kullanımlar: CUES, üniversite ortamındaki öğrenci algıları ve bunların üzerindeki etkilerini sistematik olarak toplamak için yararlı bir kaynak olarak önerilmektedir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.