Kişilik Değerlendirme Envanteri (PAI)

Kişilik Değerlendirme Envanteri (PAI)

 

Amaç: Klinik teşhis, tedavi planlaması ve psikopatoloji taraması ile ilgili bilgi sağlamak için tasarlanmıştır.

Kitle: Yetişkinliğe doğru 18 yaşları.

Puan: Tutarsızlık, Seyreklik, Olumsuz Etki, Pozitif Etki, Somatik Şikayetler, Kaygı, Anksiyete İlişkili Bozukluklar, Depresyon, Mania, Paranoya, Şizofreni, Belirsiz Özellikler, Anti sosyal Özellikler, Alkol Problemleri, Uyuşturucu Sorunları, Saldırganlık, İntihar Düşüncesi, Stres, Destek Görememe, Tedaviyi Reddetme, Hakimiyet, Samimiyet.

Süre: (40-50) dakika.

Yazar: Leslie C. Morey

Yayın evi: Psikolojik Değerlendirme Kaynakları.

Tanım: Kişilik Değerlendirme Envanteri (PAI), yetişkin psikopatolojisinin bir öz bildirim raporudur. Anormal kişilik özelliklerini değerlendirmek için Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri'ne (MMPI) çok boyutlu bir alternatif olarak tasarlanmıştır. PAI, 344 maddeden oluşan bir özbildirim anketidir: (4 puanlık bir sıralı ölçeğe göre puanlanır: Y = Yanlış; BD = Biraz Doğru; TD = Tamamen Doğru; ÇD = Çok Doğru). PAI güncel maddeleri içerir, konuşma ve argo ifadelerinden kaçınır. Potansiyel olarak yanlı olduğu düşünülen maddeler (cinsiyet, etnik, ekonomik, dini veya diğer nedenlerle) hariç tutulmuştur. PAI kılavuzu hem kapsamlı hem de bilgilendiricidir.

Puanlama: PAI'de 4 geçerlik ölçeği, 11 klinik ölçeği, 5 tedavi ölçeği ve 2 kişilerarası ölçeği içeren 22 örtüşmeyen ölçek vardır (10 ölçek ayrıca kavramsal olarak farklı alt ölçeklere ayrılmıştır). Ortalama 4. sınıf okuma seviyesinde olup, çoğu ölçek 8, 12 veya 24 maddeden oluşmaktadır. Geçerlilik ölçekleri yanıt Tutarsızlığını, Sıklığını, Olumlu ve Olumsuz Etkiyi ölçer. Ham puanlar, Profil Formları üzerine çizilerek, T skorları elde edilir (M = 50, SD = 10).

Güvenirlik: 22 ölçek için iç tutarlılık alfa katsayıları sırasıyla normatif, üniversite ve klinik örnekler için .81, .82 ve .86 medyan değerinde idi. Maddeler arası korelasyonlar düşüktü ve her bir ölçek içindeki çoğu maddenin bağımsız içeriğini 2-4 hafta boyunca medyan test-tekrar test katsayıları medyan alfaların aşılması ile .80 olduğunu göstermiştir.

Geçerlik: PAI geçerliliğinin diğer bazı kişilik araçlarıyla eşzamanlı geçerlilik korelasyonları klinik, tedavi ve kişilerarası ölçeklerin (örn., MMPI, STAI, Beck Scales, Wahler Fiziksel Semptomlar Envanteri, Korku Anketi Çizelgesi) çok küçük ya da orta dereceli katsayıları açığa çıkarır, sadece genel olarak tutarlı varyans gösterir. Standardizasyon ve klinik örneklemler için ölçek ve alt ölçekler arası analize dayalı faktör analizleri metodolojik olarak şüphelidir.

Normlar: En az 1.000 kişiden oluşan üç örnek vardı; 1995 ABD Nüfus Sayımı tahminlerine bağlı olarak cinsiyet, ırk ve yaşa göre ayrılarak toplumda yaşayan yetişkinler. Nüfus tahminleri, klinik hastalar ve üniversite öğrencileri (tüm örnekler en az 1.000 kişiden oluşuyordu).

Tavsiye edilen kullanımlar: PAI, klinik teşhisler, tedavi planlaması ve psikopatoloji taraması ile ilgili bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.