Kişilik Araştırma Formu (PRF)

Kişilik Araştırma Formu (PRF)

 

Amaç: Kişilik özelliklerini değerlendirmek için tasarlanmıştır.

Kitle: 7-16. sınıflar, üniversite öğrencileri ve yetişkinler.

Puan: 15 puan.

Süre: (30-45) dakika.

Yazar: Douglas N. Jackson.

Yayın evi: Araştırma Psikologları Basın, A.Ş.

Tanım: Kişilik Araştırma Formu'nun (PRF) geliştirilmesi, kişilik özelliklerinin ve test teorisinin modern prensiplerinin uygulanmasıyla kişilik özelliklerinin daha titiz ve geçerli bir şekilde değerlendirilebileceği inancına dayanmaktadır. PRF için belirlenen hedefler, çok çeşitli durumlarda normal insan işleyişi ile ilgili bir madde havuzu ve bir dizi kişilik ölçeği geliştirmekti.

Puanlama: 15 puan vardır: Başarı, bağlılık, saldırganlık, özerklik, baskınlık, dayanıklılık, eksibisyon, zarardan kaçınma, dürtüsellik, beslenme, düzen, oyun, sosyal tanınma, anlayış ve seyreklik.

Güvenirlik: Spearman-Brown düzeltmesi kullanılarak ayarlanan tek-çift güvenilirlikler, 192 denekten alınan cevaplar doğrultusunda hesaplanmıştır. Kişilik ölçekleri için güvenirlik hesaplamaları .48 ila .90 arasında değişmekte olup, ortalama güvenilirlik .78'dir. İstenilebilirlik (geçerlilik) Ölçeğinin güvenirlik düzeyi .59'dan .66'ya, Sıklık (geçerlilik) Ölçeği'nin ise .33'ten .57'ye kadar değişmektedir. Test-tekrar test güvenirlik hesaplamaları ise .77 medyan değeri ile .57 ile .85 arasında değişmektedir.

Geçerlik: PRF kılavuzunda, PRF'nin çeşitli formlarındaki ölçekler ile diğer testlerdeki ölçekler arasındaki korelasyonlarını rapor eden dokuz tablo bulunmaktadır. PRF-AA, CPI, Strong Vocational Interest Blank (SVIB), PRF-A, Allport Vernon Lindzey Değerler Çalışması (SOV), PRF-E, JPI, Jackson Mesleki Çıkar Anketi (JVIS), Bentler Psikolojik Envanter (BPI), Bentler Etkileşimli Psikolojik Envanter (BIPI) ve Cattell Liseler İçin Kişilik Anketi (HSPQ) arasındaki ilişkiler rapor edilmiştir. Genel olarak PRF ölçekleri, aynı veya benzer bir yapıyı (örn., Baskınlık-liderlik) ölçen diğer envanterler ile, farklı veya zıt yapıları ölçen ölçeklerden daha yüksek korelasyonlara sahiptir.

Normlar: Normatif örneklem, Birleşik Devletler bölgeleri tarafından belirlenmiş rastgele örneklemi temsil etmek için seçilen 1.029 erkek ve 1.002 kız üniversite öğrencisinden oluşmaktaydı.

Tavsiye edilen kullanımlar: PRF’nin, kişilik araştırmalarında, okullar, kolejler, klinikler, rehberlik merkezleri, iş ve endüstri gibi ortamlarda normal kişilik özelliklerini ölçmek için kullanılması önerilir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.