Kaufman Ergen ve Yetişkin Zekâ Testi (KAIT)

Kaufman Ergen ve Yetişkin Zekâ Testi (KAIT)

 

Amaç: Genel zekayı ölçmek için tasarlanmıştır.

Kitle: 11 ila 85+ yaşları.

Ölçek: Kristalize Ölçek (Gc), Değişken Ölçeği (Gf), Gecikmeli Hatırlama Tedbirleri, Zihinsel Durum.

Süre: Çekirdek Bataryası için (58-73) dakika; Genişletilmiş Batarya için (83-102) dakika.

Yazarlar: Alan S. Kaufman ve Nadeen L. Kaufman.

Yayın evi: Amerikan Rehberlik Servisi A.Ş.

Tanım: Kaufman Ergen ve Yetişkin Zekâ Testi (KAIT), üç zekâ ölçeğinden oluşan bireysel olarak uygulanan bir zekâ testidir: Değişken (Gf), Kristalize (Gc) ve Karma Zekâ Testi. Değişken ölçeği testleri eşleştirilmiş-ilişkisel öğrenme, tümdengelimli akıl yürütme ve tümdengelimli ve tümevarımlı bir akıl yürütme testi. Kristalize edilmiş puanlar için yapılan testler, kelime bilgisi ve dinleme becerisi ölçütlerini içerir. Anlamlı materyaller için sentez, entegrasyon ve hafıza gereklidir. Altı çekirdekli batarya alt testlerine ek olarak Genişletilmiş Batarya, görsel bellek, analiz, sentez ve değişken skoru için alternatif bir test içeren genel olgusal bilgiyi, olguların uzun vadeli geri kazanımı ile entegrasyonunu değerlendiren ve anında ve gecikmiş anıların karşılaştırılması kristalize edilmiş skor için alternatif bir test içermektedir. Tüm KAIT alt testleri, Piaget’in resmi operasyonlar aşamasını ve Luria ile Golden’ın planlama yeteneği kavramını izleyerek oluşturulmuştur. Zihinsel Durum alt testindeki 10 madde, zaman ve mekândaki dikkat ve yönelimi değerlendirmek için tasarlanmış olup performans ise Ortalama, Ortalama Altı veya Aşırı Düşük olarak sınıflandırılır. Aşırı Düşük kategorisi Hafif, Orta ve Şiddetli olarak alt kategorilere ayrılır ve bu aralıktaki bireyler için Kaufmans sadece Ünlü Yüzler alt testinin uygulanmasını önerir.

Puanlama: Bu altı alt test KAIT'in Temel Bataryasını oluşturur ve bununla birlikte, genel zekanın bir indeksi olan Karma IQ ortaya çıkar. Standart IQ puanları M = 100 ve SD = 15'dir. On adet alt testin standart puanları M = 10 ve SD = 3 olup, alt ölçek puanları olarak adlandırılır.

Güvenirlik: Test-tekrar test güvenirlik katsayıları .87 (Değişken IQ Ölçeği) ila .97 (Kristalize IQ Ölçeği) arasında değişmiştir. Genel olarak, KAIT IQ ölçekleri genel zekâ, Değişken ve Kristalize bilişsel işlevsellik konusunda yeterince güvenilirdir. Alt testler test-tekrar test güvenirlik katsayıları .80'in altında olup diğer verilerle birlikte kullanılmalıdır.

Geçerlik: Sunulan bilgiler, KAIT puanlarının, testlerin kristalize ve değişken zekayı ölçtüğü takdirde beklenebilecek olana benzer gelişimsel bir ilerleme gösterdiğine işaret etmektedir. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, KAIT'in aslında, yapı olarak benzer özelliklere sahip iki faktörü ölçtüğünü göstermektedir. Değişken ölçeği Wechsler algısal organizasyon faktöründen nispeten farklı görünürken, kristalize faktör Wechsler testleri için bulunan sözel faktöre benzer. Çok örnekli doğrulayıcı faktör analizleri, KAIT'in gerçekten de yaş aralığındaki aynı yetenekleri ölçtüğünü göstermektedir. Diğer testlerle olan korelasyonda, kristalize edilmiş ölçeğin diğer kristalize yetenek ölçümleriyle iyi bir şekilde ilişkili olduğu görülmektedir, ancak Değişken ölçeği, gerçekten de bir değişken zekâ ölçeği olduğu var sayılırsa her zaman tahmin edilebilir değildir.

Normlar: Normatif örneklem, 11 ile 85+ yaş arasındaki 13 yaşını aşmış en az 125 bireyle birlikte 2.000 kişiyi kapsamıştır. Örneklem, ABD nüfus sayımının cinsiyet, sosyoekonomik durum (incelenen bireyler veya ebeveyn eğitim düzeyleri) ve ırk veya etnik grup için temsilidir.

Tavsiye edilen kullanımlar: KAIT, Wechsler Scales'e genel zihinsel işleyişin bir ölçüsü bakımından uygulanabilir bir alternatif olarak kabul edilir ve ayırıcı tanılar koymada potansiyel faydasını göstermiştir. KAIT Değişken Ölçeği ve Wechlser Ölçeği, bilişsel yetenekler hakkında ek bilgi için birbirini tamamlayıcı olarak kullanılabilir. KAIT, zihinsel değerlendirme için batarya yaklaşımında yararlı olabilir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.