Kaufman Eğitim Başarısı Testi (K-TEA)

Kaufman Eğitim Başarısı Testi (K-TEA)

 

Amaç: Çocukların okul başarısını ölçmek için tasarlanmıştır.

Kitle: 1-12. sınıflar.

Puan: Yaş ve sınıf normları.

Süre: (60-75) dakika.

Yazarlar: Alan S. Kaufman ve Nadeen L. Kaufman.

Yayın evi: Amerikan Rehberlik Servisi.

Tanım: Kaufman Eğitim Başarısı Testi (K-TEA), 1-12. sınıflara giden çocukların okul başarısını ölçmek için tasarlanmıştır. Kapsamlı ve Öz olmak üzere iki örtüşen formdan oluşur. Öz Formu, okuma, matematik ve yazım alanlarını global olarak örneklerken, Kapsamlı Form, okuma, çözümleme, anlama, matematik uygulamaları, hesaplama ve yazım alanlarındaki daha spesifik becerileri ölçer. Norm referanslı ölçüler her iki formda da yer almaktadır. Kapsamlı Form ayrıca, öğrencilerin her bir alt içerik alanındaki hatalarını analiz etmek için ölçüt referanslı değerlendirme verileri sağlar. Ek olarak, her iki formdaki tüm standart skorlar, K-TEA ve önceden elde edilen standart IQ puanlarını karşılaştırmayı mümkün kılmak için 15'lik bir standart sapma ile 100'lük bir ortalamaya ayarlanır.

Puanlama: Kapsamlı Form alt testleri şunlardır: Matematik / Uygulamalar (60 öğe), Okuma / Kod Çözme (60 öğe), Yazım (50 öğe), Okuma / Anlama (50 öğe) ve Matematik / Hesaplama (60 öğe). Ham puanlar yaş ve not normlarına dönüştürülebilir.

Güvenirlik: Genel güvenirlik katsayıları her yaş için .87 ile .95 arasında değişmektedir. İç tutarlılık bu alanda güçlü bir güvenilirlik göstermiştir. Katsayılar, sınıf düzeyine göre .77 ile .85 arasında olup yaş grubuna göre ise .82 ile .88 arasındadır. Test-tekrar test aralıkları 1 ila 35 gün arasında değişmektedir. Çoğu durumda, sonuçlar .90 veya daha iyi bir test-tekrar test katsayısı göstermiştir. K-TEA'nın iki şekli olduğu için (Öz ve Kapsamlı), ikisi arasındaki güvenilirlik incelenmiştir. Genel sonuçlar formlar arası güvenilirlik katsayılarının, farklı yaş düzeylerinde .90’nın altında olduğunu, farklı sınıf seviyeleri için .87 ile .96 arasında değiştiğini ve ayrı yaş grupları için .90 ila .97 arasında olduğunu göstermiştir. Okuma alanlarındaki formlar arası güvenilirlik katsayılarının, küçük çocuklar için daha yüksek (.90’lar) ve büyük çocuklar için .70'lerin üstünde olduğu bildirilmiştir.

Geçerlik: K-TEA'nın her iki formundaki performansı diğer başarı testleriyle ilişkilendiren veriler kılavuzda sunulmuştur. Diğer testlerde Geniş Aralık Başarı Testi, Peabody Bireysel Başarı Testi (PIAT), Metropolitan Başarı Testi, Stanford Başarı Testi ve K-ABC vardı. Test yazarları, bu ölçümlerin çoğunda nispeten güçlü korelasyonları desteklemek için veriler sunarlar (örneğin, K-ABC .83 ila .88 arasındadır; PIAT .75 ila .86 arasındadır).

Normlar: Standardizasyon örneği, coğrafi bölge, cinsiyet, sosyoekonomik durum ve ebeveynlerin eğitim düzeyi açısından temsili idi.

Tavsiye edilen kullanımlar: K-TEA, eğitim ve araştırma ortamlarında başarı değerlendirmesi için tavsiye edilir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.